Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Skróty klawiaturowe

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Korzystanie z klawiatury może znacznie przyspieszyć przeglądanie stron WWW, więc koniecznie zapoznaj się z tym rozdziałem. Niektórym czynnościom przypisano kilka skrótów klawiaturowych — wybierz te, które najbardziej ci odpowiadają.

Proszę zauważyć, że skróty klawiaturowe uległy znacznym zmianom w porównaniu do skrótów dostępnych w Operze 9.2. Stare skróty są wciąż dostępne w konfiguracji „Opera 9.2 Compatible”, którą można wybrać w Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura. Kompromisowym rozwiązaniem jest zaznaczenie opcji „Włącz skróty jednoklawiszowe”, uaktywniającej niektóre najpopularniejsze jednoklawiszowe skróty klawiaturowe.

Porada: Naciśnięcie klawisza Prawy Alt jest równoznaczne z naciśnięciem kombinacji klawiszy Ctrl + Lewy Alt.

Standardowe skróty klawiaturowe

Poruszanie się po stronie

Przejdź do poprzedniego wiersza
Przejdź do następnego wiersza
Przesuń kursor o jeden znak w prawo
Przesuń kursor o jeden znak w lewo
Przewiń stronę o jeden ekran do góry
 • Page Up
 • Shift + Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w dół
 • Page Down
 • Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w lewo Ctrl + Page Up
Przewiń stronę o jeden ekran w prawo Ctrl + Page Down
Przejdź do początku strony Home
Przejdź do końca strony End

Fokus

Przełącz fokus na następny element w bieżącym kontekście Tab
Przełącz fokus na poprzedni element w bieżącym kontekście Shift + Tab
Uaktywnij Enter
Opuść aktywny element lub anuluj Esc
Wyświetl menu kontekstowe Shift + F10
Okno właściwości Alt + Enter

Skróty systemowe

Otwórz plik Ctrl + O
Zapisz kopię strony Ctrl + S
Drukuj stronę Ctrl + P
Ukryj Operę Ctrl + Alt + Shift + H

Tekst

Edycja

Cofnij ostatnio wykonaną czynność Ctrl + Z
Powtórz ostatnio wykonaną czynność
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Skopiuj zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Przenieś zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Wklej zawartość schowka
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Skopiuj zaznaczony tekst do panelu Notatki Ctrl + Shift + C
Zaznacz wszystko Ctrl + A
Usuń zaznaczenie (lub znak z prawej strony kursora) Delete
Usuń zaznaczenie (lub znak z lewej strony kursora) Backspace
Włącz lub wyłącz pogrubienie tekstu Ctrl + B
Włącz lub wyłącz stosowanie kursywy Ctrl + I
Włącz lub wyłącz stosowanie podkreślenia Ctrl + U
Konwertuj wartość szesnastkową na znak unikodowy Ctrl + Shift + X

Wyszukiwanie

Znajdź tekst Ctrl + F
Znajdź następne wystąpienie tekstu
 • Ctrl + G
 • F3
Znajdź poprzednie wystąpienie tekstu
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Szukaj tekstu na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • / (na klawiaturze numerycznej)
 • . (kropka)
Szukaj tekstu w odnośnikach znajdujących się na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • Shift + / (na klawiaturze numerycznej)
 • , (przecinek)

Przeglądanie

Dostęp

Przejdź do strony głównej
 • Ctrl + Spacja
 • Alt + Home
Wprowadź adres WWW F2
Wklej adres znajdujący się w schowku i otwórz stronę na nowej lub bieżącej karcie Ctrl + Shift + V
Wyświetl element szybkiego wybierania Ctrl + 0-9
Wprowadź krótką nazwę szybkiego dostępu do zakładek Shift + F2
Dodaj adres strony do zakładek Ctrl + D
Dodaj adres strony do aktywnego folderu zakładek Ctrl + Shift + D

Pobieranie

Odśwież (pobierz najnowszą wersję strony)
 • Ctrl + R
 • F5
Odśwież wybraną ramkę
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Zatrzymaj pobieranie strony Esc
Anuluj bieżące wywołanie funkcji głosowej Esc

Nawigacja

Historia

Przejdź do następnej strony zapamiętanej w historii
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
 • Shift + rolka do góry
Przejdź do poprzedniej strony zapamiętanej w historii
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
 • Shift + rolka w dół
Przewiń dalej
 • Shift + Backspace
 • Spacja

Nawigacja po witrynie

Aby usunąć końcówkę dowolnego adresu WWW (np. podkatalog) i przejść pod ten adres, naciśnij Ctrl + Backspace.

Tryby wyświetlania

Włącz lub wyłącz podgląd wydruku Ctrl + Shift + P
Włącz przeglądanie na pełnym ekranie F11
Włącz lub wyłącz dopasowanie strony do szerokości Ctrl + F11

Źródło strony

Wyświetl źródło strony Ctrl + U
Wyświetl źródło aktywnej ramki Ctrl + Shift + U
Sprawdź poprawność źródła aktywnej strony lub ramki Ctrl + Alt + Shift + U

Narzędzia deweloperskie

Otwórz narzędzia deweloperskie Ctrl + Shift + I

Powiększanie

Zwiększ powiększenie o 10%
 • „+” (plus) na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + „+”
Zmniejsz powiększenie o 10%
 • „-” (minus) na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + „-”
Przywróć oryginalne powiększenie (100%)
 • „*” na klawiaturze numerycznej
 • Ctrl + 0
Zaznacz następny odnośnik na stronie Ctrl + ↓
Zaznacz poprzedni odnośnik na stronie Ctrl + ↑
Otwórz zaznaczony odnośnik Enter
Otwórz zaznaczony odnośnik na nowej karcie Shift + Enter
Otwórz zaznaczony odnośnik na karcie w tle Ctrl + Shift + Enter
Zapisz element docelowy (np. dokument lub obrazek) Ctrl + Shift + S

Nawigacja po stronie

Przejdź do sąsiedniego odnośnika lub elementu formularza Shift + ← ↑ → ↓

Porada: Kombinacja klawisza Shift z klawiszami strzałek jest najszybszym sposobem poruszania się pomiędzy odnośnikami oraz pomiędzy elementami formularzy.

Formularze

Zaloguj lub automatycznie wypełnij formularz za pomocą menedżera haseł
 • Ctrl + Enter
 • W przypadku nawigacji po zestawie połączonych stron - zobacz „Przewiń dalej”
Przejdź do następnego elementu formularza Tab
Przejdź do poprzedniego elementu formularza Shift + Tab
Wybierz element formularza
 • Spacja
 • Enter

Klawisze szybkiego dostępu

Poniższe skróty dostępne są tylko na stronach ze zdefiniowanymi klawiszami dostępu.

Włącz lub wyłącz klawisze szybkiego dostępu HTML Shift + Esc
Wprowadź klawisz szybkiego dostępu HTML A-Z oraz 0-9

Karty: skróty podstawowe

Przeglądaj na nowej karcie Ctrl + T
Zamknij aktywną kartę
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Cofnij zamknięcie karty Ctrl + Alt + Z

Okna aplikacji

Przeglądaj w nowym oknie aplikacji Ctrl + N
Zamknij okno aplikacji
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Karty: przełączanie

Przejdź na następną kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością) Ctrl + Tab
Przejdź na poprzednią kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością) Ctrl + Shift + Tab
Przełącz na poprzednią kartę na pasku kart Ctrl + Shift + F6
Przełącz na następną kartę na pasku kart Ctrl + F6

Panele: aktywacja

Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel wraz z przełącznikiem paneli F4
Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel Shift + F4
Uaktywnij panele, aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury F7
Rozwiń wszystkie foldery/widoki Shift + →
Zwiń wszystkie foldery/widoki Shift + ←
Otwórz lub zamknij panel Szukaj Ctrl + Shift + 1
Otwórz lub zamknij panel Zakładki
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
Otwórz lub zamknij panel Poczta Ctrl + Shift + 3
Otwórz lub zamknij panel Kontakty Ctrl + Shift + 4
Otwórz lub zamknij panel Czat Ctrl + Shift + 5
Otwórz lub zamknij panel Notatki Ctrl + Shift + 6
Otwórz lub zamknij panel Pobieranie Ctrl + Shift + 7
Otwórz lub zamknij panel Historia
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
Otwórz lub zamknij panel Odnośniki Ctrl + Shift + 9
Otwórz lub zamknij panel Okna Ctrl + Shift + 0

Panele: akcje

Zakładki

Otwórz zakładkę Enter
Otwórz zakładkę na nowej karcie Shift + Enter
Otwórz zakładkę na karcie w tle Ctrl + Shift + Enter

Poczta

Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym filtrze jako przeczytane Ctrl + Shift + A

Kontakty

Wyświetl wiadomości związane z wybranym kontaktem Enter
Utwórz nową wiadomość pocztową do kontaktu Shift + Enter

Pobieranie

Otwórz lub uruchom pobrany plik Enter

Preferencje

Otwórz okno preferencji
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
Wyświetl menu szybkiej konfiguracji F12
Otwórz okno modyfikacji wyglądu Opery Shift + F12

Fokus

Uaktywnij stronę WWW (aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury) F9
Uaktywnij pole adresu
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Uaktywnij pole wyszukiwania Ctrl + E
Uaktywnij pasek zakładek (pod warunkiem, że znajdują się na nim pola wyszukiwania) Shift + F7
Przywróć oryginalny adres w polu adresu i uaktywnij stronę Esc

Zarządzanie

Zarządzaj zakładkami
 • Ctrl + Shift + B
Zarządzaj pobranymi plikami
 • Ctrl + J
Zarządzaj historią
 • Ctrl + Shift + H
Zarządzaj odnośnikami Ctrl + Shift + L

Poczta: czytanie i wysyłanie

Operacje podstawowe

Sprawdź pocztę Ctrl + K
Utwórz nową wiadomość Ctrl + M
Dołącz pliki do wiadomości Ctrl + O
Wyślij wiadomości oczekujące (znajdujące się w folderze „Do wysyłki”) Ctrl + Shift + K
Wyślij wiadomość
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Nawigacja

Przejdź do następnej wiadomości J
Przejdź do poprzedniej wiadomości U
Przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości
 • H
 • Shift + J
Przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości
 • Y
 • Shift + U
Przewiń o jeden ekran do góry Shift + Spacja
Przewiń o jeden ekran w dół i przejdź do następnej nieprzeczytanej Spacja
Przewiń do góry treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↑
Przewiń w dół treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↓
Uaktywnij listę wiadomości F8
Uaktywnij wiadomość F9

Wątki

Rozwiń wszystkie wątki Shift + →
Zwiń wszystkie wątki Shift + ←
Oznacz wątek jako przeczytany M
Oznacz wątek jako przeczytany i przejdź do następnego nieprzeczytanego N

Poczta: zarządzanie

Oznaczanie

Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane K
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do następnej nieprzeczytanej G
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej T
Oznacz wybrane wiadomości jako nieprzeczytane Shift + K
Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym widoku jako przeczytane Ctrl + Shift + A
Przenieś wybrane wiadomości do kosza Delete
Trwale usuń wybrane wiadomości, bez przenoszenia do kosza Shift + Delete

Odpowiadanie

Wyślij odpowiedź do nadawcy oryginalnej wiadomości R
Wyślij odpowiedź do wszystkich odbiorców oraz nadawcy oryginalnej wiadomości Shift + R
Przekaż wiadomość F
Przeadresuj wiadomość D
Kontynuuj edycję wiadomości znajdującej się w widoku „Brudnopis”, „Do wysyłki” lub „Wysłane” Enter
Uaktywnij pole szybkiej odpowiedzi
 • Q
 • Shift + F9

Obsługa

Dodaj nadawcę wiadomości do listy kontaktów A
Zapisz załączniki Shift + S
Wyświetl listę wszystkich wiadomości wysłanych przez nadawcę wybranej wiadomości E
Skopiuj całą wiadomość (wraz z nagłówkami) do schowka C

Przeglądanie

Przełączaj pomiędzy różnymi układami listy i treści wiadomości I

Czat

Pobierz i wyświetl listę kanałów dostępnych na serwerze Ctrl + Shift + J
Uaktywnij pole edycyjne czatu Shift + F9

Pomoc

Otwórz pomoc Opery F1
Włącz wyszukiwanie na stronie pomocy Ctrl + F

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z klawiatury (po angielsku).

Skróty jednoklawiszowe

W Operze 9.5 wyłączono dostępne w Operze 9.2 i starszych wersjach skróty jednoklawiszowe. Aby je uaktywnić, zaznacz opcję „Włącz skróty jednoklawiszowe” dostępną w Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura.

Polecenie Skrót jednoklawiszowy
Przełącz na poprzednią kartę na pasku kart 1
Przełącz na następną kartę na pasku kart 2
Przełączaj pomiędzy ramkami na stronie 3 oraz Shift + 3
Minimalizuj kartę 4
Przywróć lub maksymalizuj kartę 5
Przywróć oryginalne powiększenie (100%) 6
Zmniejsz powiększenie o 100% 7
Zwiększ powiększenie o 100% 8
Zmniejsz powiększenie o 10% 9
Zwiększ powiększenie o 10% 0
Przełączaj pomiędzy odnośnikami na stronie A oraz Q
Przełączaj pomiędzy nagłówkami na stronie S oraz W
Przełączaj pomiędzy elementami strony D oraz E
Przełączaj pomiędzy trybem autorskim a trybem użytkownika Shift + G
Rozwiń historię pola adresu H
Pobierz i wyświetl wszystkie obrazki I
Przełącz sposób obsługi pobierania obrazków Shift + I
Przeczytaj zaznaczony tekst używając funkcji głosowych V
Przejdź dalej X
Przewiń dalej Shift + X
Przejdź wstecz Z
Przewiń wstecz Shift + Z