Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Pobieranie

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Pobieranie

Obsługa plików pobieranych przez Operę.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Typy plików

Opera instalowana jest z domyślnymi ustawieniami obsługi plików pobieranych do twojego komputera.

Aby zdefiniować nowe typy plików:

 1. Kliknij przycisk „Dodaj”.
 2. Wprowadź prawidłowy ciąg znaków określających typ MIME.
 3. Wprowadź rozdzielone przecinkami rozszerzenia plików, które mają zostać skojarzone z typem MIME, np. „jpeg, jpg, jpe”.
 4. Wybierz polecenie, które ma być wykonane przez Operę (patrz niżej).
Polecenie Opis
Pokaż okno pobierania Wyświetla okno wyboru umożliwiające określenie sposobu obsługi pliku.
Otwórz za pomocą Opery Otwiera plik w Operze. Opera może wyświetlać dokumenty tekstowe, dokumenty HTML oraz obrazki.
Zapisz na dysku
 • Opera może automatycznie otwierać pliki po zakończeniu pobierania.
 • Możesz określić folder docelowy plików określonego typu.
Otwórz za pomocą domyślnej aplikacji Program używany do otwierania plików wybranego typu określany jest przez twój system operacyjny (np. Windows).
Otwórz za pomocą innej aplikacji Używa innej aplikacji niż ta, która jest domyślną aplikacją otwierającą pliki określonego typu. Można przekazać adres pliku bezpośrednio do aplikacji (przydatne w przypadku strumieni zawartości multimedialnej).
Użyj wtyczki Otwiera plik za pomocą wtyczki.

Porada: skorzystaj z pola szybkiego wyszukiwania, aby odnaleźć typ plików, który chcesz zmodyfikować.

Uwaga: zachowaj szczególną ostrożność podczas modyfikacji ustawień typów plików. Niektóre typy są niezbędne do prawidłowej pracy Opery.

Folder pobieranych plików

Pobierany plik zostanie zapisany w folderze pobieranych plików, jeśli skorzystasz z funkcji zapisu w folderze pobierania, lub jeśli otworzysz plik nie określając katalogu, w którym powinien być zapisany.

Polecenie „Zapisz w folderze pobierania” zapisuje pobierane pliki bez pytania o potwierdzenie.