Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Tryby wyświetlania

Opera może pracować w kilku różnych trybach wyświetlania dostosowanych do różnego sprzętu oraz różnych przyzwyczajeń użytkowników.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Dwa z oferowanych trybów są szczególnie przydatne dla użytkowników notebooków. Są to: tryb pełnoekranowy oraz „dopasuj do szerokości”.

Dopasuj do szerokości

Silnik renderujący Opery potrafi elastycznie przeformatowywać dowolne strony WWW. Wiele takich stron stworzono z myślą o określonej rozdzielczości ekranu. „Dopasuj do szerokości” dostosowuje rozmiar strony do dostępnej na ekranie przestrzeni.

Dopasowywanie do szerokości można włączyć na stałe w preferencjach stron WWW.

Funkcję „dopasuj do szerokości” można szybko włączać i wyłączać. Gdy natkniesz się na zbyt szeroką stronę, naciśnij Ctrl+F11 lub przejdź do Strona > Dopasuj do szerokości.

Pełny ekran

W trybie pełnoekranowym do wyświetlania stron wykorzystywany jest cały ekran monitora. Z widoku usuwane są wszystkie paski narzędzi oraz menu, a do poruszania się po sieci oraz używania innych funkcji Opery można wykorzystać menu kontekstowe, gesty myszy oraz skróty klawiaturowe.

Tryb pełnoekranowy można włączyć na kilka sposobów: naciskając F11, wybierając polecenie Strona > Pełny ekran lub wybierając tę opcję z menu kontekstowego strony WWW. Za pomocą F11 oraz menu kontekstowego można również powrócić do zwykłego widoku.

Opera Show

Jeśli strona WWW została przygotowana dla trybu prezentacyjnego (za pomocą specjalnego arkusza stylów dla typu "projection"), przełączenie do trybu pełnoekranowego zamienia Operę w narzędzie prezentacyjne. Do poruszania się po prezentacji służą klawisze Page Up i Page Down.

Tryb „kiosk”

Operę można uruchomić ze specjalnym przełącznikiem w wierszu poleceń: /KioskMode. W trybie kiosk strony wyświetlane są na pełnym ekranie. Funkcje przeglądarki dostępne dla użytkownika mogą być dowolnie ograniczane przez administratora, dzięki czemu staje się ona idealnym narzędziem dla szkół, bibliotek, punktów informacyjnych, czy terminali bankowych.

Podgląd wydruku

W trybie podglądu wydruku strony wyświetlane są tak, jak będą wyglądać na wydruku. Aby włączyć podgląd wydruku, naciśnij Shift+P lub użyj polecenia Drukuj > Podgląd wydruku.

Dowiedz się więcej