Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Blokowanie zawartości

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Blokowanie zawartości jest efektywnym sposobem eliminowania z witryn treści, których nie chcesz oglądać.

Można blokować pojednycze pliki oraz wszystkie treści pochodzące z określonych ścieżek dostępu na serwerze.

Eliminowanie zawartości

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę zawierającą treści, które chcesz zablokować i wybierz polecenie „Zablokuj zawartość”. Powyżej strony zostanie wyświetlony pasek narzędzi blokowania zawartości.
 2. Klikając obrazki oraz elementy obsługiwane przez wtyczki wybierz elementy, które mają być blokowane przez Operę. Zostaną zablokowane wszystkie elementy, które pochodzą z tej samej lokalizacji na serwerze, w której umieszczony jest wybrany element. Przykładowo oznacza to, że zostaną zablokowane wszystkie obrazki znajdujące się w tym samym folderze, w którym umieszczony jest kliknięty obrazek. Aby zablokować tylko określony element, podczas klikania przytrzymaj klawisz Shift.
 3. Po wybraniu wszystkich niechcianych elementów kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk „Zastosuj”.

Edycja i przywracanie elementów

Jeśli okaże się, że Opera blokuje zbyt wiele elementów, w wyniku czego przydatne treści nie są widoczne na stronie, należy powrócić do trybu blokowania zawartości i kliknąć ponownie zablokowane wcześniej elementy. Można również kliknąć przycisk „Szczegóły”, aby otworzyć okno z listą blokowanych elementów.

Z listy blokowanej zawartości można usunąć wybrane ścieżki. Można też je zmodyfikować, aby uniknąć blokowania przydatnych treści.