Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Przeglądanie

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie

Dostosuj obsługę stron WWW do własnych potrzeb.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Ładowanie stron

Opcja „Ładowanie stron” umożliwia zdefiniowanie czasu, który musi upłynąć od rozpoczęcia pobierania, aby Opera podjęła próbę wyświetlenia strony.

Ikony stron

Autorzy stron WWW mogą definiować ikony będące symbolami tych stron. Opera wyświetla takie ikony na kartach i w zakładkach.

Standardowym sposobem definiowania ikony strony jest dodanie do nagłówka dokumentu elementu link rel="shortcut icon". Jednak na niektórych serwerach wciąż wykorzystywana jest przestarzała metoda polegająca na umieszczaniu w głównym katalogu serwera pliku favicon.ico.

Domyślnie Opera wyświetla oba typy ikon. Możesz całkowicie zrezygnować z wyświetlania ikon lub zdecydować się na wyświetlanie tylko tych, które prawidłowo zdefiniowano w dokumentach.

Przewijanie

Pionowy pasek przewijania jest zwykle umieszczony po prawej stronie ekranu. Wskazuje on długość oraz aktualną pozycję bieżącego dokumentu. Dokument może być przewijany poprzez kliknięcie jednej ze strzałek znajdujących się na końcach paska przewijania, lub poprzez przesunięcie belki wskazującej pozycję dokumentu. Paski przewijania można wyłączyć.

Podczas przewijania za pomocą rolki myszy lub klawiszy strzałek Opera może natychmiastowo przesuwać lub też płynnie przewijać dokument do wybranej pozycji. Jeżeli wolisz tę drugą opcję, włącz gładkie przewijanie.

Rozmiar okna i podpowiedzi

Pasek tytułu to pasek widoczny na samej górze okna Opery, na którym wyświetlany jest tytuł przeglądanego dokumentu. Może być tam również wyświetlana informacja o wersji Opery.

Zaznacz opcję „Pokaż wymiary strony na pasku tytułu”, jeżeli chcesz, aby na pasku tytułu pokazywany był rozmiar okna. Da to np. możliwość sprawdzenia wyglądu projektowanej przez ciebie strony WWW w określonych rozdzielczościach ekranu.

Gdy wskazujesz kursorem myszy elementy stron WWW lub elementy interfejsu użytkownika, Opera wyświetla podpowiedzi zawierające dodatkowe informacje o tych elementach. Jeżeli nie chcesz ich oglądać, wyłącz opcję wyświetlania podpowiedzi.

Opera może wyświetlać okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie zakończenia pracy, aby uniknąć przypadkowego zamknięcia aplikacji.

Menu Okno

Zaznacz opcję pokazywania menu „Okno”, aby z poziomu menu mieć dostęp do poleceń takich jak zmiana rozmiarów, rozmieszczanie i zamykanie kart.

Sprawdzanie pisowni

Opera sprawdza pisownię wyrazów wpisywanych w wielowierszowych polach tekstowych, np. podczas wypełniania formularzy, pisania wiadomości e-mail, tworzenia notatek lub czatowania. Błędy pisowni oznaczane są czerwoną kropkowaną linią rysowaną pod nieprawidłowo wpisanymi wyrazami. W przypadku pól jednowierszowych sprawdzanie pisowni nie rozpoczyna się automatycznie. Aby je aktywować, należy kliknąć pole tekstowe prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym zaznaczyć opcję „Sprawdzaj pisownię”.

Poprawianie błędów pisowni

Aby poprawić błąd, kliknij nieprawidłowo wpisany wyraz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz właściwy wyraz. Możesz również dodać wyraz do słownika, zignorować jego wszystkie wystąpienia lub usunąć go ze słownika.

Dodawanie słownika

Opera korzysta ze słowników w formacie Hunspell. Do pakietu instalacyjnego dołączono słownik amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Aby dodać słownik innego języka:

 1. Kliknij pole edycyjne prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
 2. Wybierz Słowniki > Dodaj lub usuń słowniki….
 3. W oknie „Słowniki sprawdzania pisowni” wybierz język. Aby szybko przeszukać listę, skorzystaj ze znajdującego się nad nią pola szybkiego wyszukiwania.
 4. Zaznacz język, który chcesz dodać i kliknij „Dalej”.
 5. Przeczytaj i zaakceptuj licencję, a następnie kliknij „Dalej”.
 6. Wybierz domyślny słownik i kliknij „Zakończ”.