Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

Zakładki

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wraz z Operą instalowany jest niewielki zestaw zakładek. Możesz dodawać nowe zakładki i dowolnie je porządkować.

Porada. Usługa Opera Link umożliwia synchronizację zakładek na wszystkich twoich komputerach i na wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.

Dostęp do zakładek

Zakładki dostępne są na panelu zakładek, bezpośrednio z poziomu menu „Zakładki” oraz w oknie menedżera zakładek (Zakładki > Zarządzaj zakładkami).

Porada. Dla najczęściej używanych zakładek zdefiniuj krótkie nazwy. Na przykład serwisowi z programem telewizyjnym przypisz krótką nazwę „tv”. Aby szybko dotrzeć do programu telewizyjnego, wpisz „tv” w polu adresu i naciśnij Enter.

Zarządzanie zakładkami

Czynność Jak ją wykonać
Dodaj zakładkę do bieżącej strony WWW Przeciągnij ikonę strony z paska adresu na panel zakładek lub naciśnij Ctrl+T)
Otwórz zakładkę na aktywnej karcie Kliknij zakładkę
Otwórz zakładkę na nowej karcie Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę lub kliknij zakładkę środkowym przyciskiem myszy
Otwórz zakładkę w tle Przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę
Ułatw dostęp do zakładki Przeciągnij zakładkę lub ikonę strony na dowolny pasek narzędzi
Znajdź zakładkę Wpisz wyszukiwany tekst w polu „Szybkie wyszukiwanie”
Utwórz folder, aby uporządkować zakładki Kliknij strzałkę przycisku „Dodaj” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Otwórz wszystkie zakładki znajdujące się w wybranym folderze Przeciągnij folder zakładek na przestrzeń roboczą Opery
Przenieś zakładkę lub folder w inne miejsce Skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”
Posortuj zakładki Wybierz polecenie Zakładki > Zarządzaj zakładkami, a następnie kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję
Otwórz szybko zakładkę Naciśnij Shift+F2 i zacznij wprowadzać krótką nazwę
Zarządzaj zakładkami Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+B

Właściwości zakładek

Naciśnij klawisze Alt+Enter, aby: