Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Skórki
 23. Skróty klawiaturowe
 24. Mysz
 25. Funkcje głosowe
 26. Poczta i grupy dyskusyjne
 27. Kanały informacyjne
 28. Czat
 29. Okna dialogowe
 30. Automatyczna aktualizacja
 31. Tworzenie kopii zapasowej

BitTorrent

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Opera obsługuje protokół BitTorrent służący do dystrybucji plików na zasadzie P2P (równy z równym, ang. peer-to-peer). Daje to możliwość pobierania dużych plików bez zbytniego obciążania łączy udostępniających je serwerów, gdyż pliki pobierane są zarówno z serwera, jak i od innych użytkowników.

Od strony użytkownika działanie BitTorrent może wydawać się podobne do zwykłego pobierania plików. Transfery opierają się jednak na wszystkich użytkownikach będących jednocześnie odbiorcami i dystrybutorami plików .torrent. Podczas pobierania archiwum BitTorrent użytkownik jednocześnie pomaga w jego redystrybucji do innych użytkowników. Nie jest możliwe pobieranie plików bez jednoczesnego ich udostępniania. Można jednak ustalić limity szybkości pobierania i wysyłania danych.

Uwaga: w domyślnej konfiguracji obsługa protokołu BitTorrent jest włączona. Można ją jednak wyłączyć - nawet na poziomie systemu operacyjnego. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy: Jak wyłączyć klienta BitTorrent w Operze? (po angielsku).

Współdzielenie i pobieranie

Po kliknięciu odnośnika do pliku .torrent Opera wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o folder, w którym ma być zapisany plik. Aby rozpocząć pobieranie, należy kliknąć przycisk „Tak”.

Pobrane na dysk fragmenty archiwum są współdzielone z innymi użytkownikami BitTorrent nazywanymi wymieniającymi (ang. peer). Im więcej wymieniających bierze udział w dystrybucji pliku, tym jego pobieranie jest szybsze.

Uwaga: pliki będą współdzielone również po zakończeniu pobierania. Aby zakończyć współdzielenie, należy ręcznie zatrzymać transfery lub zamknąć Operę.

Preferencje BitTorrent

Preferencje BitTorrent dostępne są z poziomu okna dialogowego wyświetlanego po kliknięciu odnośnika do pliku .torrent.

W preferencjach można określić maksymalną szybkość pobierania oraz maksymalną szybkość wysyłania danych. Jeśli włączone domyślnie automatyczne ograniczanie pasma powoduje zbyt duże obciążenie łącza, ustawienia te należy dostosować do własnych potrzeb.

Port nasłuchowy i testowanie

Konfiguracja komputera może być nieodpowiednia do korzystania z protokołu BitTorrent. W preferencjach można ustalić port nasłuchowy dla połączeń przychodzących. Klikając przycisk „Testuj” można sprawdzić, czy bieżąca konfiguracja jest prawidłowa.

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, należy zmienić ustawienia routera lub zapory ogniowej (firewalla), aby zezwolić na korzystanie z określonego portu przez połączenia przychodzące BitTorrent.

Niektóre porty, które są często używane do wymiany plików za pomocą protokołu BitTorrent, mogą być również zablokowane przez dostawcę usług internetowych lub administratora systemu.

Ostrzeżenia

Podczas pierwszej próby skorzystania z klienta BitTorrent, system operacyjny lub zapora ogniowa może wyświetlić ostrzeżenie o zablokowaniu możliwości nawiązywania połączeń przez Operę. Będzie to spowodowane tym, że Opera podejmie próbę otwarcia portu niezbędnego do współdzielenia plików. Zapora ogniowa nie pozwoli na otwarcie portu bez wiedzy użytkownika.

Jeśli tak się stanie, należy ręcznie odblokować Operę.

Dowiedz się więcej

BitTorrent w Wikipedii