Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Opera Turbo
 10. Opera Unite
 11. Inhoud blokkeren
 12. Fraudebescherming
 13. BitTorrent
 14. Weergavestanden
 15. Ontwikkelgereedschap
 16. Voorkeuren
 17. Geavanceerde voorkeuren
 18. Skins
 19. Sneltoetsen
 20. De muis gebruiken
 21. Spraak gebruiken
 22. E-mail en nieuwsgroepen
 23. Nieuwsstromen
 24. Chat
 25. Dialoogvensters
 26. Automatisch bijwerken
 27. Opera back-uppen

Voorkeuren webpagina's

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Afbeeldingen en zoom

Bepaal of Opera alle afbeeldingen, alleen tijdelijk opgeslagen afbeeldingen, of helemaal geen afbeeldingen moet weergeven.

U kunt ook de normale zoomfactor voor nieuwe pagina's veranderen. Zowel afbeeldingen als tekst zullen worden vergroot of verkleind.

Kies "Passend maken" om alle webpagina's zodanig te laten bewerken dat horizontaal schuiven nooit nodig is.

Lettertypen en kleuren

Niet alle webpagina's bevatten opmaakinformatie voor alle onderdelen van de pagina. Hier kiest u hoe deze onderdelen moeten worden weergegeven; welke lettertypen en kleuren te gebruiken, en of links moeten worden onderstreept.

Merk op dat de kleur van normale links ook wordt gebruikt voor nieuwe berichten in het e-mail- en nieuwsgroepenprogramma en voor nieuwsstromen.