Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Opera Turbo
 10. Opera Unite
 11. Inhoud blokkeren
 12. Fraudebescherming
 13. BitTorrent
 14. Weergavestanden
 15. Ontwikkelgereedschap
 16. Voorkeuren
 17. Geavanceerde voorkeuren
 18. Skins
 19. Sneltoetsen
 20. De muis gebruiken
 21. Spraak gebruiken
 22. E-mail en nieuwsgroepen
 23. Nieuwsstromen
 24. Chat
 25. Dialoogvensters
 26. Automatisch bijwerken
 27. Opera back-uppen

Spraak

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Hoofdinstellingen

U kunt de volgende instellingen voor spraak veranderen:

Noot: Met de keuze om Opera altijd te laten luisteren door geen toets te vereisen voor het spreken, neemt de antwoordtijd meestal aanzienlijk toe.

U kunt ook het spraakinstellingenbestand wijzigen, onder andere het voorvoegsel dat voor alle browseropdrachten nodig is. Standaard is dit "Opera". Volg dezelfde instructies als voor het wijzigen van muis- en sneltoetsinstellingenbestanden.

Aanvullende instellingen

Klik op de "Details"-knop om de volgende opties te bereiken:

Meer te weten komen