Opera Software

Zoeken in Opera

 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Opera Turbo
 10. Opera Unite
 11. Inhoud blokkeren
 12. Fraudebescherming
 13. BitTorrent
 14. Weergavestanden
 15. Ontwikkelgereedschap
 16. Voorkeuren
 17. Geavanceerde voorkeuren
 18. Skins
 19. Sneltoetsen
 20. De muis gebruiken
 21. Spraak gebruiken
 22. E-mail en nieuwsgroepen
 23. Nieuwsstromen
 24. Chat
 25. Dialoogvensters
 26. Automatisch bijwerken
 27. Opera back-uppen

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Zoeken op het web en zoeken binnen webpagina's is geheel geïntegreerd in Opera.

Zoeken binnen een pagina

U heeft twee mogelijkheden om een bepaald woord of bepaalde zinsnede binnen een document te vinden:

 1. Ga naar Bewerken > Zoeken of druk Ctrl+F om het "Vind"-dialoogvenster te openen.
 2. Druk . (punt), en begin dan met het typen van de zoekterm om te 'vinden met typen'. Als u , (komma) drukt, zal de zoekopdracht alleen binnen de tekst van links op de pagina worden uitgevoerd.

Alle zoekresultaten op de pagina worden gemarkeerd, en het eerste zoekresultaat zal de focus krijgen. U kunt dan F3 (of Ctrl+G) drukken om de focus te verplaatsen naar het volgende zoekresultaat.

Zoeken op het web

Er zijn diverse manieren om gebruik te maken van Opera's geïntegreerde zoekopdrachten.

 1. Typ in het zoekveld op de adresbalk, en gebruik de uitklappijl om een andere zoekmachine te vinden.
 2. Typ direct in het adresveld zelf, met behulp van de sleutel voor de specifieke zoekmachine die u wilt gebruiken en een woord of zinsnede waarnaar u wilt zoeken. Typ bijvoorbeeld g "goede tijden" om via Google te zoeken naar de soapserie.
 3. Selecteer een woord of zinsnede en rechtsklik daarop, en selecteer een zoekmachine uit het contextmenu.

Eigen zoekmachines

Opera wordt geleverd met een nuttige serie standaard zoekmachines, maar misschien wilt u daar enkele van uw eigen favorieten aan toevoegen.

Een nieuwe zoekmachine toevoegen gaat het eenvoudigst op deze manier:

 1. Ga naar de site waarvan u de zoekmachine wilt gebruiken.
 2. Rechtsklik in het zoekveld.
 3. Kies "Zoekopdracht aanmaken" uit het contextmenu.
 4. Bewerk de naam van de zoekmachine naar uw voorkeur.
 5. Voeg een korte sleutel toe, zodat u de zoekmachine direct vanuit het adresveld kunt gebruiken, zoals hierboven is beschreven.
 6. Klik "OK", en de nieuwe zoekmachine is toegevoegd en kan overal in Opera worden gebruikt.

Als u de nieuwe zoekmachine tot uw standaard zoekmachine wilt maken, moet u het dialoogvenster uitbreiden door op de "Details"-knop te klikken, en het keuzevakje "Gebruik als standaard zoekmachine" aanvinken. U kunt deze zoekmachine ook voor de Snelkiezer gebruiken door het keuzevakje "Als zoekmachine voor Snelkiezer gebruiken" aan te vinken.

In het vergrote dialoogvenster kunt u ook de zoektekst direct bewerken, en aangeven dat de POST-methode moet worden gebruikt voor deze zoekopdracht.

Zoekvoorkeuren

Ga naar Extra > Voorkeuren > Zoekmachines om uw zoekopdrachten te beheren. Hier kunt u de sleutels en zoekteksten voor bestaande zoekopdrachten wijzigen, en ook zoekopdrachten verwijderen.