Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Opera Turbo
 10. Opera Unite
 11. Inhoud blokkeren
 12. Fraudebescherming
 13. BitTorrent
 14. Weergavestanden
 15. Ontwikkelgereedschap
 16. Voorkeuren
 17. Geavanceerde voorkeuren
 18. Skins
 19. Sneltoetsen
 20. De muis gebruiken
 21. Spraak gebruiken
 22. E-mail en nieuwsgroepen
 23. Nieuwsstromen
 24. Chat
 25. Dialoogvensters
 26. Automatisch bijwerken
 27. Opera back-uppen

De muis gebruiken

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

De muis kan voor veel meer worden gebruikt dan enkel het klikken op weblinks, bijvoorbeeld voor handige muisgebaren en flexibele slepen-en-neerzetten acties.

Basis muisgebruik

Gebruik een enkele klik met de linkerknop om knoppen te activeren, weblinks op webpagina's te volgen, items in panelen te openen, enzovoort.

Druk op Shift tijdens het klikken om een weblink of bladwijzer in een nieuwe tab te openen. Als u ook nog Ctrl ingedrukt houdt, zal de tab op de achtergrond blijven, in plaats van over uw huidige tab heen te verschijnen.

De meeste onderdelen van de Opera-browser, en ook onderdelen van webpagina's, hebben hun eigen contextmenu's met meerdere opties. Klik met de rechterknop om het contextmenu te tonen.

Contextmenu activeren

Het contextmenu voor geselecteerde tekst kan worden bereikt door meerdere keren te klikken op een woord dat u wilt selecteren.

Het menu bevat mogelijkheden als woordenboek- en encyclopedie-zoekopdrachten. Als een webadres (URL) niet is gemarkeerd als een weblink, dubbelklik het dan en kies "Ga naar URL" uit het contextmenu.

Als u Spraak heeft ingeschakeld, kunt u dit menu ook gebruiken om de geselecteerde tekst door Opera te laten voorlezen.

Het contextmenu is ook beschikbaar als u rechtsklikt op geselecteerde tekst.

Muisgebaren

Muisgebaren zijn beschikbaar voor de vaakst uitgevoerde handelingen. Ze kunnen worden in- en uitgeschakeld via Extra > Voorkeuren > Geavanceerd > Sneltoetsen, door "Muisgebaren inschakelen" aan of uit te vinken.

Voorbeeld: Ctrl indrukken op uw toetsenbord tijdens het draaien aan het schuifwiel van uw muis activeert in- en uitzoomen.

Navigatiegebaren

Handeling Hoe te doen
Ga naar de vorige pagina
 • Flipterug: houd de rechterknop ingedrukt, klik op de linkerknop
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep de muis naar links
Ga naar de volgende pagina
 • Flipvooruit: houd de linkerknop ingedrukt, klik op de rechterknop
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep rechts
Ga naar de bovenliggende map Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omhoog en links
Snel vooruit
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep rechts en omhoog
 • Houd de rechterknop en Shift-knop ingedrukt, sleep rechts
Snel terug
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep links en omlaag
 • Houd de rechterknop en Shift-knop ingedrukt, sleep links
Ga naar de startpagina Dubbelklik op een lege pagina
Pagina herladen Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omhoog en omlaag
Laden stoppen Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omhoog

Paginagebaren

Handeling Hoe te doen
Browsen in een nieuwe tab
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag
 • Dubbelklik in de lege werkruimte of op de tabbalk
Tab dupliceren Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag en omhoog
Tab herstellen of maximaliseren Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omhoog en rechts
Tab minimaliseren Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag en links
Tab sluiten
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag en rechts
 • Houd de rechterknop ingedrukt, sleep rechts en links en rechts

Weblinkgebaren

Handeling Hoe te doen
Weblink in nieuwe tab openen Plaats de muisaanwijzer boven een weblink en houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag
Weblink in nieuwe tab op achtergrond openen Plaats de muisaanwijzer boven een weblink en houd de rechterknop ingedrukt, sleep omlaag en omhoog

Wielgebaren

Handeling Hoe te doen
Omhoog en omlaag schuiven Rol het muiswiel op en neer
In- en uitzoomen Houd de Ctrl-toets ingedrukt, rol het muiswiel
Terug naar standaardzoom Houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik het muiswiel
Ga terug en vooruit in de tabgeschiedenis Houd de Shift-toets ingedrukt, rol het muiswiel
Wissel tussen de openstaande tabs Houd de rechterknop ingedrukt, rol het muiswiel
Schuiven Klik op het muiswiel, beweeg de muis

Slepen en neerzetten

Onderdelen slepen en neerzetten versnelt uw browsen en vergemakkelijkt het aanpassen van de browser aan uw wensen.

"Pak" het gewenste onderdeel door erop te klikken en de muisknop ingedrukt te houden, sleep het dan naar de gewenste plaats en zet het neer. Beweeg de muis om te beginnen omhoog of omlaag om het slepen van weblinks te laten beginnen.

Onderdelen die u kunt verslepen

Onderdelen die u sleept kunt u neerzetten op werkbalken en panelen, en kunnen ook naar het bureaublad van uw computer worden gesleept. Voorbeelden van gebruik:

De beste manier om meer te weten te komen over slepen en neerzetten is om het zelf uit te proberen en zo alle mogelijkheden te ontdekken.