Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Opera Link
 9. Opera Turbo
 10. Opera Unite
 11. Inhoud blokkeren
 12. Fraudebescherming
 13. BitTorrent
 14. Weergavestanden
 15. Ontwikkelgereedschap
 16. Voorkeuren
 17. Geavanceerde voorkeuren
 18. Skins
 19. Sneltoetsen
 20. De muis gebruiken
 21. Spraak gebruiken
 22. E-mail en nieuwsgroepen
 23. Nieuwsstromen
 24. Chat
 25. Dialoogvensters
 26. Automatisch bijwerken
 27. Opera back-uppen

Sneltoetsen

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen.

Met behulp van het toetsenbord kunt u veel sneller browsen, en deze pagina geeft een overzicht van de beschikbare sneltoetsen. Sommige handelingen hebben verschillende sneltoetsen, gebruik degene die u het prettigst vindt.

Merk op de sneltoetsen aanzienlijk zijn veranderd sinds Opera 9.2. De oude sneltoetsen zijn nog steeds bechikbaar als u kiest voor "Opera 9.2 Compatible" in Voorkeuren > Geavanceerd > Sneltoetsen. Een andere aanpak is om de populaire enkelknops-sneltoetsen in te schakelen met het keuzevakje.

Tip: Indrukken van Alt Gr werkt hetzelfde als het indrukken van Ctrl+Alt.

Standaardtoetsen

Verplaatsing

Een regel omhoog
Een regel naar beneden
Een teken naar rechts
Een teken naar links
Een scherm omhoog
 • Page Up
 • Shift + Spatie
Een scherm omlaag
 • Page Down
 • Spatie
Een scherm naar links Ctrl + Page Up
Een scherm naar rechts Ctrl + Page Down
Ga naar de bovenkant Home
Ga naar de onderkant End

Focus

Focus volgende binnen de huidige context Tab en Shift + Tab
Focus vorige de huidige context Tab en Shift + Tab
Activeren Enter
Uit context of annuleren Esc
Context(rechtsklik-)menu weergeven Ctrl + M
Eigenschappenvenster Alt + Enter

Systeemtoetsen

Bestand openen Ctrl + O
Kopie van pagina opslaan Ctrl + S
Pagina afdrukken Ctrl + P
Opera verbergen Ctrl + Alt + Shift + H

Teksttoetsen

Bewerken

Recente wijzigingen ongedaan maken Ctrl + Z
Recente wijzigingen opnieuw uitvoeren
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Selectie kopiëren naar klembord
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Selectie verplaatsen naar klembord
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Plakken vanaf klembord
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Geselecteerde tekst kopiëren naar Notities-paneel Ctrl + Shift + C
Alles selecteren Ctrl + A
Selectie verwijderen (of teken rechts van de cursor) Delete
Selectie verwijderen (of teken links van de cursor) Backspace
Wissel tekststijl vet Ctrl + B
Wissel tekststijl cursief Ctrl + I
Wissel tekststijl onderstreept Ctrl + U
Van hex naar Unicode converteren Ctrl + Shift + X

Zoeken

Tekst zoeken Ctrl + F
Volgende vindplaats van tekst zoeken
 • Ctrl + G
 • F3
Vorige vindplaats van tekst zoeken
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Naar tekst op pagina zoeken (eerst F9 om de focus op de pagina te plaatsen)
 • (numeriek) /
 • . (punt)
Naar tekst in links op pagina zoeken (eerst F9 om de focus op de pagina te plaatsen)
 • Shift + (numeriek) /
 • , (komma)

Laadtoetsen

Toegang

Naar uw startpagina gaan
 • Ctrl + Spatie
 • Alt + Home
Een webadres invoeren F2
Adres plakken en direct openen in huidige of nieuwe tab Ctrl + Shift + B
Snelkeuze tonen Ctrl + 0-9
Bijnaam invoeren voor snelle toegang tot bladwijzers Shift + F2
Pagina-adres opslaan als nieuwe bladwijzer Ctrl + D
Opslaan als nieuwe bladwijzer in de actieve bladwijzermap Ctrl + Shift + D

Overdracht

Pagina herladen (meest recente versie ophalen)
 • Ctrl + R
 • F5
Gekozen frame herladen
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Stoppen met laden van de pagina Esc
Spraakwachtstand annuleren Esc

Navigatietoetsen

Geschiedenis

Naar de volgende pagina in de geschiedenis gaan
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
 • Shift + muiswiel omhoog
Naar de vorige pagina in de geschiedenis gaan
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
 • Shift + muiswiel omlaag
Snel vooruit
 • Shift + Backspace
 • Spatie

Site-navigatie

Om het laatste deel van een webadres te verwijderen (zoals een subdirectory) en naar dat adres te gaan, drukt u op Ctrl + Backspace.

Weergavestanden

Afdrukvoorbeeld van pagina (aan en uit) Ctrl + Shift + P
Volledig scherm gebruiken voor browsen F11
"Passend maken" aan- en uitzetten Ctrl + F11

Broncode

Broncode van pagina bekijken Ctrl + U
Broncode van actieve frame bekijken Ctrl + Shift + U
Broncode van actieve pagina of frame valideren Ctrl + Alt + Shift + U

Ontwikkelgereedschap

Ontwikkelgereedschap openen Ctrl + Shift + I

In- en uitzoomen

Zoomfactor met stappen van 10% verhogen
 • Plus
 • Ctrl + Plus
Zoomfactor met stappen van 10% verlagen
 • Minus
 • Ctrl + Minus
Zoomfactor terugzetten naar 100%
 • *
 • Ctrl + 0
Volgende link op pagina selecteren Ctrl + ↓
Vorige link op pagina selecteren Ctrl + ↑
Geselecteerde link volgen Enter
Geselecteerde link openen in een nieuwe tab Shift + Enter
Geselecteerde link openen in tab op de achtergrond Ctrl + Shift + Enter
Linkdoel (zoals een document of een afbeelding) opslaan Ctrl + Shift + S

Ruimtelijke navigatietoetsen

Tussen links en formulierelementen navigeren Shift + ← ↑ → ↓

Tip: De combinatie van de Shift-toets met de pijltoetsen is de snelste manier om over een pagina te bewegen als u links en webformulier-elementen wilt vinden.

Formuliertoetsen

Inloggen/formulier automatisch vullen met de Wachtwoordbeheerder
 • Ctrl + Enter
 • Zie Snel Vooruit voor een verzameling van verwante pagina's
Naar het volgende formulierelement gaan Tab
Naar het vorige formulierelement gaan Shift + Tab
Formulierelement selecteren
 • Spatie
 • Enter

Toegangstoetsen

Deze sneltoetsen werken alleen op pagina's die toegangstoetsen hebben ingesteld.

HTML-toegangstoetsen in- en uitschakelen Shift + Esc
HTML-toegangstoetsen typen A-Z en 0-9

Paginatoetsen: basis

In een nieuwe tab browsen Ctrl + T
Actieve tab sluiten
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Sluiten tab ongedaan maken Ctrl + Shift + T

Toepassingsvensters

In een nieuw toepassingsvenster browsen Ctrl + N
Toepassingsvenster sluiten
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Tabtoetsen: wisselen

Naar de volgende tab gaan (standaard in de recent-gebruikt volgorde) Ctrl + Tab
Naar de vorige tab gaan (standaard in de recent-gebruikt volgorde) Ctrl + Shift + Tab
Naar de vorige tab op de tabbalk gaan Ctrl + Shift + F6
Naar de volgende tab op de tabbalk gaan Ctrl + F6

Paneeltoetsen: activeren

Laatstgebruikt paneel samen met paneelselector aan- en uitzetten F4
Laatstgebruikt paneel aan- en uitzetten Shift + F4
Panelen activeren voor toetsenbordnavigatie F7
Alle mappen/zichten in paneel uitklappen Shift + →
Alle mappen/zichten in paneel inklappen Shift + ←
Zoeken-paneel openen Ctrl + Shift + 1
Bladwijzers-paneel openen
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
E-mail-paneel openen Ctrl + Shift + 3
Relaties-paneel openen Ctrl + Shift + 4
Chatten-paneel openen Ctrl + Shift + 5
Notities-paneel openen Ctrl + Shift + 6
Downloads-paneel openen Ctrl + Shift + 7
Geschiedenis-paneel openen
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
Links-paneel openen Ctrl + Shift + 9
Vensters-paneel openen Ctrl + Shift + 0

Paneeltoetsen: acties

Bladwijzer

Bladwijzer openen Enter
Bladwijzer openen in nieuwe tab Shift + Enter
Bladwijzer openen in tab op de achtergrond Ctrl + Shift + Enter

E-mail

Alle e-mail in geselecteerd zicht als gelezen markeren Ctrl + Shift + A

Relaties

Berichten die bij relatie horen laten zien Enter
Bericht naar relatie opstellen Shift + Enter

Downloads

Gedownload bestand openen Enter

Voorkeuren

Uw voorkeuren aanpassen
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
De populairste voorkeuren snel aanpassen F12
Uiterlijk browser aanpassen Shift + F12

Focustoetsen

Focus naar webpagina verplaatsen (om toetsenbordnavigatie mogelijk te maken) F9
Focus naar adresveld verplaatsen
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Focus naar zoekveld verplaatsen Ctrl + E
Focus naar Persoonlijke werkbalk verplaatsen (alleen wanneer u daar zoekvelden heeft) Shift + F7
Oorspronkelijk adres in adresveld herstellen en focus naar pagina verplaatsen Esc

Beheerpagina's

Bladwijzers beheren Ctrl + Shift + B
Downloads beheren Ctrl + J
Geschiedenis beheren Ctrl + Shift + H
Links beheren Ctrl + Shift + L

E-mailtoetsen: lezen en zenden

Basis

E-mail controleren Ctrl + K
Nieuw bericht schrijven Ctrl + M
Bestanden toevoegen aan bericht Ctrl + O
Berichten uit uitvak verzenden naar mailserver Ctrl + Shift + K
Opgesteld bericht verzenden
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Navigatie

Naar volgend bericht gaan J
Naar vorig bericht gaan U
Naar volgend ongelezen bericht gaan
 • H
 • Shift + J
Naar vorig ongelezen bericht gaan
 • Y
 • Shift + U
Een scherm omhooggaan Shift + Spatie
Een scherm omlaaggaan, daarna naar volgende ongelezen Spatie
Omhoogschuiven in berichttekst (zelfs als berichtenlijst focus heeft) Alt + ↑
Omlaagschuiven in berichttekst (zelfs als berichtenlijst focus heeft) Alt + ↓
Focus naar berichtenlijst verplaatsen F8
Focus naar bericht verplaatsen F9

Discussies

Alle discussies uitklappen Shift + →
Alle discussies inklappen Shift + ←
Discussie markeren als gelezen M
Discussie markeren als gelezen, naar volgende ongelezen gaan N

E-mailtoetsen: beheer

Markering

Geselecteerd bericht markeren als gelezen K
Geselecteerd bericht markeren als gelezen en naar volgende ongelezen e-mail gaan G
Geselecteerd bericht markeren als gelezen en naar vorige ongelezen e-mail gaan T
Geselecteerd bericht markeren als ongelezen Shift + K
Alle berichten in actief zicht markeren als gelezen Ctrl + Shift + A
Geselecteerd bericht verplaatsen naar de prullenbak Delete
Geselecteerd bericht permanent verwijderen, zonder te verplaatsen naar de prullenbak Shift + Delete

Reageren

Bericht beantwoorden R
Alle ontvangers van bericht beantwoorden, inclusief afzender Shift + R
Bericht doorsturen F
Bericht omleiden D
Verdergaan met bewerken van bericht (in de zichten Klad, Uitvak, en Verzonden) Enter
"Snel antwoord"-veld focus geven
 • Q
 • Shift + F9

Afhandelen

Adres van afzender als nieuwe relatie opslaan A
Bijlagen opslaan Shift + S
Bericht labelen (bijvoorbeeld als belangrijk of grappig) L, 1-7
Alle berichten behorend bij een afzender bekijken E
Berichtbron kopiëren naar klembord C

Bekijken

Tussen verschillende weergaven van berichtenlijst en berichttekst schakelen I

Chattoetsen

Beschikbare ruimtes op de chatserver downloaden en opsommen Ctrl + Shift + J
Focus op chat-invoerveld plaatsen Shift + F9

Helptoetsen

Opera Help openen F1
Zoeken tijdens bekijken helppagina Ctrl + F

Meer informatie

Meer te weten komen over het gebruik van het toetsenbord.

Enkelknops-sneltoetsen

In Opera 9.5 zijn de hieronder opgesomde enkelknops-sneltoetsen standaard uitgeschakeld. In eerdere Opera-versies waren ze standaard beschikbaar. Vink het keuzevakje "Enkelknops-sneltoetsen inschakelen" in Voorkeuren > Geavanceerd > Sneltoetsen aan om deze sneltoetsen weer in te schakelen.

Functie Enkelknops-sneltoets
Naar de vorige tab op de tabbalk gaan 1
Naar de volgende tab op de tabbalk gaan 2
Tussen frames in een pagina schakelen 3 en Shift+3
Tab minimaliseren 4
Tab maximaliseren/herstelllen 5
Zoomfactor terugzetten naar 100% 6
Uitzoomen met 100% 7
Inzoomen met 100% 8
Uitzoomen met 10% 9
Inzoomen met 10% 0
Tussen link in een pagina schakelen A en Q
Tussen koppen in een pagina schakelen S en W
Tussen elementen in een pagina schakelen D en E
Tussen auteursstand en gebruikersstand schakelen Shift+G
Geschiedenis adresbalk uitklappen H
Alle afbeeldingen laden en weergeven I
Laden van afbeeldingen aan- en uitzetten Shift+I
Geselecteerde tekst voorlezen V
Volgende X
Snel vooruit Shift+X
Terug Z
Snel terug Shift+Z