Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Karty

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Otwarte strony WWW oraz widoki związane z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości dostępne są w postaci kart na pasku kart.

Aby otworzyć nową kartę, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby otworzyć odnośnik na nowej karcie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Aby zamknąć bieżącą kartę, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Menu kontekstowe karty

Kliknij kartę prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Ustawienia kart

Preferencje > Zaawansowane > Karty

Działanie i obsługę kart można dostosować do własnych potrzeb.

Przełączanie kart za pomocą Ctrl + Tab

Aby przełączać się pomiędzy kartami otwartymi w przestrzeni roboczej Opery, naciskaj klawisz Tab przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. W preferencjach można określić kolejność, w jakiej karty mają być przełączane, oraz czy podczas przełączania ma być wyświetlana lista kart.

Przełączaj w kolejności użycia
Ostatnio używane karty umieszczane są na szczycie listy. Jest to ustawienie domyślne.
Przełączaj zgodnie z kolejnością na pasku kart
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością, z jaką są wyświetlane na pasku kart.
Przełączaj bez pokazywania listy
Karty przełączane są zgodnie z kolejnością na pasku kart, ale nie jest wyświetlana lista kart.

Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart

Zaznacz opcję „Wyświetlaj miniatury w oknie przełączania kart”, aby miniatura wybranej karty była wyświetlana na liście kart.

Po zamknięciu karty

Uaktywnij ostatnią aktywną kartę
Aktywowana jest ostatnio wyświetlana karta. Jest to ustawienie domyślne.
Uaktywnij następną kartę
Aktywowana jest następna karta wyświetlana na pasku kart
Uaktywnij pierwszą kartę otwartą z bieżącej karty
Aktywowana jest karta utworzona po kliknięciu odnośnika znajdującego się na zamkniętej karcie

Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie

Elementy otwierane z poziomu paneli, takie jak np. zakładki, otwierane są domyślnie na bieżącej karcie. Jeśli wolisz, aby takie elementy były otwierana na nowych kartach, odznacz opcję „Otwieraj nowe strony na bieżącej karcie”.

Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej

Domyślnie nowe karty tworzone są jako ostatni, umieszczony najbardziej na prawo, element paska kart. Zaznacz opcję „Otwieraj nowe karty obok karty aktywnej”, jeśli nowe karty mają pojawiać się na pasku kart obok bieżącej karty.

Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart

Domyślnie, po umieszczeniu kursora myszy nad kartą, wyświetlana jest miniatura otwartej strony. Aby wyłączyć tę funkcję, odznacz opcję „Wyświetlaj miniatury podczas wskazywania kart”.

Zaawansowane opcje kart

Nowe karty

Opcja „Nowe karty” umożliwia określenie początkowego rozmiaru nowych kart. Jeśli chcesz, aby zajmowały one całą przestrzeń roboczą, pozostaw opcję „Zawsze maksymalizuj”, która jest ustawieniem domyślnym.

Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie

Przy domyślnych ustawieniach w oknie Opery musi być otwarta przynajmniej jedna karta. Zaznacz opcję „Pozwól na zamknięcie wszystkich kart w oknie”, aby główne okno aplikacji mogło być „puste”, tzn. nie zawierać żadnej karty.

Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart

Przy domyślnych ustawieniach, kliknięcie aktywnej karty na pasku kart nie powoduje żadnego działania. Aktywna karta może być minimalizowana za pomocą kliknięcia, jeśli zaznaczysz opcję „Minimalizuj kartę po kliknięciu paska kart”.

Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie

Przy domyślnych ustawieniach, przycisk zamykający wyświetlany jest na każdej karcie. Odznacz opcję „Wyświetlaj przycisk zamykający na każdej karcie”, aby usunąć przyciski zamykające.

Otwieraj okna zamiast kart

Nowe strony otwierane są wewnątrz jednego okna Opery. Jeżeli wolisz osobne okna aplikacji dla każdej przeglądanej strony, zaznacz opcję „Otwieraj okna zamiast kart”.

Interfejs wielodokumentowy (MDI)

Domyślnie Opera skonfigurowana jest do łatwego w użyciu przeglądania na kartach. Jednak jest ona również pełnowartościową aplikacją MDI. Wszystkie karty można rozmieszczać kaskadowo, pionowo, poziomo oraz porządkować w dowolny sposób. Można również zmieniać ich rozmiary.

Aby uzyskać wygląd i działanie klasycznego interfejsu MDI: