Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Szybkie wybieranie

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Funkcja szybkiego wybierania daje łatwy dostęp do ulubionych stron WWW. Po otwarciu nowej karty Opera wyświetla dziewięć miniatur reprezentujących adresy WWW. Aby otworzyć stronę, kliknij odpowiednią miniaturę lub wybierz skrót klawiaturowy Ctrl + [1-9].

Aby dodać adres WWW do strony szybkiego wybierania, otwórz nową kartę i kliknij jeden z elementów, w którym znajduje się tekst „Kliknij, aby dodać stronę”. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające wybór strony WWW z listy otwartych stron lub listy stron często odwiedzanych. Możesz też wpisać adres ręcznie. Korzystając z techniki „przeciągnij i upuść” możesz przenosić adresy z zakładek, paneli oraz dowolnych innych elementów interfejsu użytkownika zawierających adresy WWW.

Aby usunąć element szybkiego wybierania, kliknij krzyżyk wyświetlany w prawym górnym narożniku miniatury. Aby zmienić kolejność elementów, skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”. Jeśli upuścisz przenoszony element na zajęty prostokąt, elementy zostaną zamienione miejscami. Jeśli na zajęty prostokąt przeniesiesz adres spoza strony szybkiego wybierania, stary element zostanie zastąpiony nowym.

Porada: Usługa Opera Link umożliwia synchronizację elementów szybkiego wybierania na wszystkich twoich komputerach i wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.