Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Menu

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Główne funkcje Opery dostępne są z poziomu menu głównego. Praktycznie dowolny element przeglądarki można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje.

Menu główne

Menu główne w domyślnej konfiguracji składa się z następujących elementów:

Jeśli zostaną aktywowane moduły Opery związane z odbieraniem i wysyłaniem wiadomości, w menu pojawią się odpowiadające im elementy. W preferencjach przeglądania można włączyć pokazywanie menu „Okno”.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy różnych elementów interfejsu użytkownika Opery lub elementów stron WWW. Dostępne są w nim polecenia związane z klikniętym elementem.

Menu strony

Menu strony wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru strony WWW, na którym nie ma odnośników, obrazków ani formularzy.

Warto zwrócić uwagę na następujące polecenia:

Odświeżaj co »
Umożliwia monitorowanie zmian na stronie dzięki jej częstemu odświeżaniu
Wyślij adres tej strony
Tworzy nową wiadomość e-mail z odnośnikiem do bieżącej strony
Źródło strony
Wyświetla kod źródłowy bieżącego dokumentu
Sprawdź poprawność
Za pomocą serwisu online sprawdza poprawność kodu strony

Menu kontekstowe tekstu

Menu kontekstowe zaznaczonego tekstu umożliwia m.in. kopiowanie do schowka lub notatek, szybkie wyszukiwanie tekstu na stronie lub w sieci oraz tłumaczenie zaznaczonego tekstu.

Menu odnośników

Menu odnośników wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika prawym przyciskiem myszy. Pozwala ono na określenie sposobu otwarcia lub zapisania dokumentu lub adresu. Wypróbuj na tym odnośniku

Menu obrazków

Menu obrazków wyświetlane jest po kliknięciu obrazka prawym przyciskiem myszy. Zawiera ono polecenia umożliwiające otwieranie, kopiowanie i zapisywanie obrazków. Wybierz „Właściwości obrazka”, aby wyświetlić wszystkie dostępne atrybuty wybranego obrazka.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego jednocześnie odnośnikiem, zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu odnośników.

Menu adresów e-mail

Menu adresów e-mail wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika typu „mailto:” prawym przyciskiem myszy. Wypróbuj na tym odnośniku

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego odnośnikiem do adresu e-mail, zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu adresów e-mail.

Menu formularzy

Menu formularzy wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wewnątrz pola formularza. Oprócz typowych operacji związanych z edycją tekstu, pozwala ono na wstawianie informacji osobistych określonych w preferencjach menedżera haseł oraz wstawianie notatek. Wybierz polecenie „Sprawdź pisownię”, aby sprawdzić pisownię całego tekstu znajdującego się w aktywnym polu tekstowym.

Menu stylów

Wbudowane w Operę arkusze stylów umożliwiają zwiększenie czytelności tekstu, analizę kodu oraz całkowitą zmianę wyglądu stron WWW.

 1. Kliknij przycisk trybu autorskiego/użytkownika dostępny na pasku widoku, aby włączyć lub wyłączyć tryb użytkownika.
 2. Wybierz styl z rozwijalnej listy, aby go zastosować.

Porada: W preferencjach zawartości można dodać swój własny arkusz stylów CSS oraz skonfigurować tryb autorski i tryb użytkownika.

Dowiedz się więcej o arkuszach stylów użytkownika (po angielsku).

Menu szybkiej konfiguracji

Menu szybkiej konfiguracji ułatwia dostęp do najczęściej zmienianych preferencji.

Można je wywołać w dowolnym momencie naciskając klawisz F12 lub wybierając polecenie Szybka konfiguracja dostępne w menu Narzędzia.

Porada: Otwórz okno preferencji Opery (naciśnij Ctrl+F12), aby zmienić inne ustawienia.