Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Mysz i klawiatura

Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Gdy tylko nauczysz się korzystania ze skrótów klawiaturowych oraz gestów myszy, ułatwią one szybkie i elastyczne korzystanie z Opery.

W tym dokumencie opisano jak edytować konfiguracje myszy i klawiatury w Operze.

Zmiana konfiguracji

Aby zmienić domyślną konfigurację myszy lub klawiatury:

 1. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
 2. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij „Właściwości” i wprowadź sekwencję ruchów myszy, która ma zostać skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Konfiguracja myszy

Jeżeli nie używasz gestów myszy, możesz je całkowicie wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego wywoływania różnych zdarzeń. Jeżeli jesteś osobą leworęczną, możesz włączyć leworęczną obsługę gestów „wstecz” i „dalej”.

Okno opcji środkowego przycisku myszy umożliwia skonfigurowanie zachowania Opery po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy lub rozpoczęciu przewijania rolką. Domyślnym działaniem jest otwieranie klikniętych odnośników w tle.

Konfiguracja klawiatury

W Operze 9.5 znacząco zmieniono domyślną konfigurację skrótów klawiaturowych (o nazwie „Opera standard”), eliminując np. większość skrótów jednoklawiszowych. Wybierz konfigurację „Opera 9.2 compatible”, aby przywrócić konfigurację dostępną w Operze 9.2. Kompromisowym rozwiązaniem może być zaznaczenie opcji „Włącz skróty jednoklawiszowe”, uaktywniającej niektóre najpopularniejsze jednoklawiszowe skróty klawiaturowe.

Wybierz konfigurację „Opera Standard for UNIX”, aby uaktywnić skróty klawiaturowe typowe dla systemów UNIX. Np. naciśnięcie Ctrl+A spowoduje wykonanie polecenia „Przejdź do początku wiersza” zamiast „Zaznacz wszystko”.

Dowiedz się więcej