Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Ochrona przed oszustwami

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Funkcja ochrony przed oszustwami ostrzega przed podejrzanymi stronami WWW. Otwierane strony sprawdzane są w bazie witryn znanych z oszukańczej działalności („phishingu”) i oferowania złośliwego oprogramowania („malware”).

Status strony

Przy włączonej ochronie przed oszustwami, każda otwierana strona sprawdzana jest przez filtr antyphishingowy, oraz przez filtr wykrywający witryny zawierające złośliwe oprogramowanie, a status strony wyświetlany jest w postaci ikony znajdującej się w prawej części pola adresu. Ikony, wraz z opisem ich znaczenia, przedstawiono w poniższej tabeli. Po kliknięciu ikony statusu (skrót klawiaturowy: Alt + Enter ) wyświetlane jest okno dialogowe zawierające dodatkowe informacje oraz umożliwiające zgłaszanie stron jako podejrzanych.

Pole adresu Protokół Status strony
HTTPS Bardzo dobrze zabezpieczona witryna opatrzona certyfikatem EV (Extended Validation)
HTTPS Witryna zabezpieczona
HTTPS Witryna zabezpieczona, ale mająca problemy związane z zabezpieczeniami
HTTP Zwykła strona
Oszustwo
Dowolny Witryna znajdująca się na czarnej liście; ostrzeżenie przed oszustwem

Podczas przeglądania stron zabezpieczonych, w prawej części pola adresu wyświetlana jest ikona przedstawiająca zamkniętą kłódkę. Po kliknięciu tej ikony wyświetlane są informacje o zabezpieczeniach witryny, łącznie z jej certyfikatami. Witryny opatrzone certyfikatami EV (Extended Validation) posiadają zabezpieczania o najwyższym dostępnym obecnie poziomie zabezpieczeń. Zostały one zweryfikowane przez zaufane organizacje.

Jeśli witryna znajduje się na czarnej liście, zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem. Użytkownik może podjąć decyzję, czy chce odwiedzić oszukańczą witrynę, czy też przejść do strony głównej przeglądarki. Funkcja ochrony przed oszustwami nie powoduje opóźnień w otwieraniu stron WWW.

Dowiedz się więcej o oferowanej przez Operę ochronie przed oszustwami (po angielsku).

Włączanie i wyłączanie funkcji ochrony przed oszustwami

W domyślnej konfiguracji przeglądarki funkcja ochrony przed oszustwami jest włączona. Można ją wyłączyć lub włączyć w oknie preferencji: Narzędzia > Preferencje > Zaawansowane > Zabezpieczenia.