Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Blokowanie zawartości

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Blokowanie zawartości jest efektywnym sposobem eliminowania z witryn treści, których nie chcesz oglądać.

Można blokować pojednycze pliki oraz wszystkie treści pochodzące z określonych ścieżek dostępu na serwerze.

Eliminowanie zawartości

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę zawierającą treści, które chcesz zablokować i wybierz polecenie „Zablokuj zawartość”. Powyżej strony zostanie wyświetlony pasek narzędzi blokowania zawartości.
 2. Klikając obrazki oraz elementy obsługiwane przez wtyczki wybierz elementy, które mają być blokowane przez Operę. Zostaną zablokowane wszystkie elementy, które pochodzą z tej samej lokalizacji na serwerze, w której umieszczony jest wybrany element. Przykładowo oznacza to, że zostaną zablokowane wszystkie obrazki znajdujące się w tym samym folderze, w którym umieszczony jest kliknięty obrazek. Aby zablokować tylko określony element, podczas klikania przytrzymaj klawisz Shift.
 3. Po wybraniu wszystkich niechcianych elementów kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk „Zastosuj”.

Edycja i przywracanie elementów

Jeśli okaże się, że Opera blokuje zbyt wiele elementów, w wyniku czego przydatne treści nie są widoczne na stronie, należy powrócić do trybu blokowania zawartości i kliknąć ponownie zablokowane wcześniej elementy. Można również kliknąć przycisk „Szczegóły”, aby otworzyć okno z listą blokowanych elementów.

Z listy blokowanej zawartości można usunąć wybrane ścieżki. Można też je zmodyfikować, aby uniknąć blokowania przydatnych treści.