Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Przeglądanie

Preferencje > Zaawansowane > Przeglądanie

Dostosuj obsługę stron WWW do własnych potrzeb.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Pobieranie stron

Opcja „Pobieranie stron” umożliwia zdefiniowanie czasu, który musi upłynąć od rozpoczęcia pobierania, aby Opera podjęła próbę wyświetlenia strony.

Ikony stron

Autorzy stron WWW mogą definiować ikony będące symbolami tych stron. Opera wyświetla takie ikony w polu adresu, w zakładkach, na kartach, itp.

Standardowym sposobem definiowania ikony strony jest dodanie do nagłówka dokumentu elementu link rel="shortcut icon". Jednak na niektórych serwerach wciąż wykorzystywana jest przestarzała metoda polegająca na umieszczaniu w głównym katalogu serwera pliku favicon.ico.

Domyślnie Opera wyświetla oba typy ikon. Możesz całkowicie zrezygnować z wyświetlania ikon lub zdecydować się na wyświetlanie tylko tych, które prawidłowo zdefiniowano w dokumentach.

Przewijanie

Pionowy pasek przewijania jest zwykle umieszczony po prawej stronie ekranu. Wskazuje on długość oraz aktualną pozycję bieżącego dokumentu. Dokument może być przewijany poprzez kliknięcie jednej ze strzałek znajdujących się na końcach paska przewijania, lub poprzez przesunięcie belki wskazującej pozycję dokumentu. Paski przewijania można wyłączyć.

Podczas przewijania za pomocą rolki myszy lub klawiszy strzałek Opera może natychmiastowo przesuwać lub też płynnie przewijać dokument do wybranej pozycji. Jeżeli wolisz tę drugą opcję, włącz gładkie przewijanie.

Rozmiar okna i podpowiedzi

Pasek tytułu to pasek widoczny na samej górze okna Opery, na którym wyświetlany jest tytuł przeglądanego dokumentu. Może być tam również wyświetlana informacja o wersji Opery.

Zaznacz opcję „Pokaż rozmiar strony na pasku tytułu”, jeżeli chcesz, aby na pasku tytułu pokazywany był rozmiar okna. Da to np. możliwość sprawdzenia wyglądu projektowanej przez ciebie strony WWW w określonych rozdzielczościach ekranu.

Gdy wskazujesz kursorem myszy elementy stron WWW lub elementy interfejsu użytkownika, Opera wyświetla podpowiedzi zawierające dodatkowe informacje o tych elementach. Jeżeli nie chcesz ich oglądać, wyłącz opcję wyświetlania podpowiedzi.

Opera może wyświetlać okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie zakończenia pracy, aby uniknąć przypadkowego zamknięcia aplikacji.

Menu Okno

Zaznacz opcję pokazywania menu „Okno”, aby z poziomu menu mieć dostęp do poleceń takich jak zmiana rozmiarów, rozmieszczanie i zamykanie kart.