Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Opera Link
 9. Blokowanie zawartości
 10. Ochrona przed oszustwami
 11. BitTorrent
 12. Tryby wyświetlania
 13. Narzędzia dla deweloperów
 14. Preferencje
 15. Zaawansowane
 16. Mysz
 17. Poczta i grupy dyskusyjne
 18. Kanały informacyjne
 19. Czat
 20. Okna dialogowe
 21. Tworzenie kopii zapasowej

Zakładki

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wraz z Operą instalowany jest niewielki zestaw zakładek. Możesz dodawać nowe zakładki i dowolnie je porządkować.

Porada: Usługa Opera Link umożliwia synchronizację zakładek na wszystkich twoich komputerach i na wszystkich innych urządzeniach z zainstalowaną Operą.

Dostęp do zakładek

Zakładki dostępne są na panelu zakładek, bezpośrednio z poziomu menu „Zakładki” oraz w oknie menedżera zakładek (Zakładki > Menedżer zakładek).

Porada: Dla najczęściej używanych zakładek zdefiniuj krótkie nazwy. Na przykład serwisowi z programem telewizyjnym przypisz krótką nazwę „tv”. Aby szybko dotrzeć do programu telewizyjnego, wpisz „tv” w polu adresu i naciśnij Enter.

Zarządzanie zakładkami

Czynność Jak ją wykonać
Utwórz zakładkę do bieżącej strony WWW Przeciągnij ikonę strony z paska adresu na panel zakładek lub naciśnij Ctrl+T)
Otwórz zakładkę na aktywnej karcie Kliknij zakładkę
Otwórz zakładkę na nowej karcie Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę lub kliknij zakładkę środkowym przyciskiem myszy
Otwórz zakładkę w tle Przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę
Ułatw dostęp do zakładki Przeciągnij zakładkę lub ikonę strony na dowolny pasek narzędzi
Znajdź zakładkę Wpisz wyszukiwany tekst w polu „Szybkie wyszukiwanie”
Utwórz folder, aby uporządkować zakładki Kliknij strzałkę przycisku „Dodaj” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Otwórz wszystkie zakładki znajdujące się w wybranym folderze Przeciągnij folder zakładek do przestrzeni roboczej Opery
Przenieś zakładkę lub folder w inne miejsce Skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”
Posortuj zakładki Kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję Wybierz polecenie Zakładki > Menedżer zakładek, an następnie kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję
Otwórz szybko zakładkę Naciśnij Shift+F2 i zacznij wprowadzać krótką nazwę
Zarządzaj zakładkami Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+B

Właściwości zakładek

Naciśnij klawisze Alt+Enter, aby: