Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Widżety

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Widżety są niewielkimi aplikacjami korzystającymi z silnika Opery, ale działającymi bezpośrednio na pulpicie. Dostępnych jest wiele różnych widżetów, takich jak np. prognoza pogody, gry, zegary, słowniki, odtwarzacze multimedialne.

Aby znaleźć i zainstalować nowy widżet, kliknij przycisk „Dodaj” dostępny na panelu Widżety lub wybierz polecenie menu Widżety > Dodaj widżety. Zostanie otwarta witryna WWW umożliwiająca przeszukiwanie bazy widżetów i ich pobieranie. Widżety instalowane są przez Operę automatycznie.

Obsługa widżetów

Widżety można przeciągać i umieszczać w dowolnym miejscu pulpitu. W menu kontekstowym widżetów dostępne są polecenia umożliwiające określenie miejsca i sposobu ich wyświetlania:

Po zamknięciu widżetu można go ponownie otworzyć za pomocą panelu lub menu Widżety.

Uwaga: Chociaż widżety wyglądają i zachowują się jak oddzielne małe programy, działają one wewnątrz Opery. Po zamknięciu Opery widżety również zostaną zamknięte.

Przejdź do Widżety > Menedżer widżetów lub otwórz panel Widżety, aby posortować zainstalowane widżety lub usunąć niechciane.

Przyciski widżetów

Choć wygląd widżetów nie jest ustandaryzowany, ich typowym funkcjom przypisane są zwykle podobne ikony lub symbole. Dwa najpowszechniej stosowane to:

Ikona z kołem zębatym
Przełącza widżet do widoku ustawień
Ikona X
Zamyka widżet

Dowiedz się więcej