Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Paski narzędzi

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Dostęp do najważniejszych funkcji Opery można uzyskać dzięki paskom narzędzi, na których znajdują się przyciski, pola edycyjne oraz rozwijalne pola wyboru.

W tym dokumencie opisano domyślną konfigurację pasków narzędzi. Paski narzędzi można szybko włączać i wyłączać za pomocą poleceń dostępnych w menu Widok > Paski narzędzi. Więcej ustawień, takich jak usuwanie i dodawanie elementów pasków oraz zmiana położenia pasków, dostępnych jest w oknie Narzędzia > Wygląd > Paski narzędzi.

Pasek kart

Pasek kart umożliwia szybki dostęp do przeglądanych stron internetowych. Znajdują się na nim również przyciski ułatwiające zarządzanie kartami. Dzięki wyposażonemu w rozwijalne menu przyciskowi „Kosz” możesz ponownie otwierać zamknięte wcześniej karty oraz zablokowane wyskakujące okna.

Najprostszym sposobem aktywowania wybranej strony jest kliknięcie odpowiedniej karty na pasku kart. Do przełączania kart służą również klawisze Ctrl+Tab. Kolejność kart można zmieniać za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu na kartach.

Porada: Aby dodać stronę do zakładek, przeciągnij kartę bezpośrednio na panel zakładek lub na pasek narzędzi.

Pasek adresu

Na pasku adresu dostępne są najważniejsze przyciski związane z przeglądaniem WWW oraz pole adresu.

Ikona Element Opis
 • Wstecz
 • Dalej
Wyświetlają poprzednią i następną stronę historii
Przewiń dalej Analizuje stronę i przechodzi do najbardziej prawdopodobnej następnej strony
 1. Otwiera stronę określoną w nagłówku za pomocą link rel="next"
 2. Otwiera znajdujący się na stronie odnośnik o treści „Następna” lub podobnej
 3. Uruchamia pokaz slajdów, jeśli strona zawiera odnośniki do wielu obrazków
Przewiń wstecz Przeskakuje wstecz
 1. Do strony od której rozpoczęto przeglądanie bieżącej witryny
 2. Do ostatniej strony poprzednio przeglądanej witryny (jeśli bieżąca strona jest pierwszą stroną przeglądanej witryny)
 • Zatrzymaj
 • Odśwież
Przerywa pobieranie lub pobiera najnowszą wersję strony
Hasło Automatycznie loguje na witrynach wykorzystując dane przechowywane przez menedżera haseł
Ikona strony Przeciągnij ikonę strony na panel zakładek lub na pasek osobisty, aby utworzyć zakładkę
Pole adresu Wyświetla adres bieżącego dokumentu; możesz wprowadzić tutaj adres strony WWW
Pasek zabezpieczeń Wyświetlany wewnątrz pola adresu, jeżeli bieżąca strona używa protokołów zabezpieczających. Ikona kłódki wskazuje poziom zabezpieczeń. Obok wyświetlana jest nazwa posiadacza certyfikatu.
Ochrona przed oszustwami Ikona wyświetlana wewnątrz pola adresu, jeśli włączono funkcję ochrony przed oszustwami. Wskazuje poziom bezpieczeństwa wyświetlanej strony: potwierdzona, niepotwierdzona, oszukańcza.
Ikona RSS Wyświetlana wewnątrz pola adresu, jeżeli bieżąca strona zawiera prawidłowy odnośnik do kanału informacyjnego RSS lub Atom
Pole postępu Wyświetlane wewnątrz pola adresu podczas pobierania strony
Przycisk rozwijalnej listy adresów Umożliwia dostęp do ostatnio wpisanych adresów
Pole wyszukiwania Umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie w sieci
Przycisk rozwijalnej listy wyszukiwarek Umożliwia wybór wyszukiwarki internetowej
Przełącznik paska widoku Pokazuje lub ukrywa pasek widoku

Pasek postępu

Podczas pobierania strony na pasku postępu wyświetlane są informacje o postępie pobierania danych:

Porada: Jeśli w schowku znajduje się adres internetowy, naciśnij Ctrl+B, aby przejść pod ten adres.

Pasek widoku

Pasek widoku można włączać i wyłączać za pomocą przycisku Widok umieszczonego w prawej części paska adresu.

Znajdź na stronie Wyszukuje tekst w bieżącym dokumencie
Znajdź następny Wyszukuje następnego wystąpienia szukanego tekstu w dokumencie
Dopasuj do szerokości Ściska zawartość strony, aby wyeliminować poziome przewijanie
Tryb wyświetlania Dostosowuje wygląd strony; umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy różnymi trybami wyświetlania
Wyświetlaj obrazki Przełącza sposób obsługi obrazków: wyświetlaj wszystkie, bez obrazków, wyświetlaj obrazki znajdujące się w pamięci podręcznej
Pole powiększenia Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku strony

Pasek główny

Pasek główny jest domyślnie ukryty. Na pasku głównym dostępne są przede wszystkim przyciski umożliwiające obsługę dokumentów, takie jak zapis i drukowanie, oraz przyciski służące do rozmieszczania dokumentów w przestrzeni roboczej Opery.

Pasek osobisty

Pasek osobisty jest domyślnie wyłączony, ale można go łatwo włączyć przechodząc do Widok > Paski narzędzi.

Na pasku osobistym można umieszczać ulubione zakładki, foldery zakładek oraz pola wyszukiwarek internetowych, aby mieć do nich szybszy i łatwiejszy dostęp. Zakładki i foldery wyświetlane na panelu zakładek, odnośniki, karty i skryptozakładki można przeciągać bezpośrednio na pasek osobisty.

Aby dodać pole wyszukiwania, należy wybrać je z menu kontekstowego paska osobistego.

Na niektórych witrynach dostępne są specjalne odnośniki nawigacyjne ułatwiające poruszanie się po serwisie. Opera może wyświetlać te odnośniki w formie paska nawigacyjnego umieszczonego ponad zawartością strony.

Dostępność poszczególnych przycisków nawigacyjnych uzależniona jest od informacji umieszczonych w źródle strony. Pasek nawigacyjny nie jest włączony w domyślnej konfiguracji. Szczególnie użyteczną dla tego paska jest opcja „Pokazuj tylko wtedy, gdy potrzebny”, która powoduje ukrywanie paska, jeśli jest on pusty.

Pasek startowy wyświetlany jest poniżej paska adresu, gdy pasek adresu jest aktywny.

Główna Przechodzi do strony głównej zdefiniowanej przez użytkownika
Top 10 Umożliwia dostęp do 10 najczęściej odwiedzanych adresów
Zakładki Umożliwia szybki dostęp do zakładek
Pola wyszukiwania

Pasek stanu

Pasek stanu również jest domyślnie wyłączony. Na pasku stanu wyświetlane są informacje dotyczące elementów stron WWW oraz interfejsu użytkownika wskazywanych kursorem myszy.

Porada: Aby zaoszczędzić miejsce na ekranie, możesz przenieść pole stanu na inny pasek narzędzi.