Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Szybkie wybieranie

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wprowadzenie

Funkcja szybkiego wybierania daje łatwy dostęp do ulubionych stron WWW. Po otwarciu nowej karty Opera wyświetla dziewięć miniatur reprezentujących adresy WWW. Aby otworzyć stronę, kliknij odpowiednią miniaturę lub wybierz skrót klawiaturowy Ctrl + [1-9].

Aby dodać adres WWW do strony szybkiego wybierania, otwórz nową kartę i kliknij jeden z pustych prostokątów. Okno dialogowe umożliwia wybór strony WWW z listy otwartych stron, listy stron często odwiedzanych oraz adresów witryn Opery. Możesz też wpisać adres ręcznie. Korzystając z techniki „przeciągnij i upuść” możesz przenosić adresy z zakładek, paneli oraz dowolnych innych elementów interfejsu użytkownika zawierających adresy WWW.

Aby usunąć element szybkiego wybierania, kliknij krzyżyk wyświetlany w prawym górnym narożniku miniatury. Aby zmienić kolejność elementów, skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”. Jeśli upuścisz przenoszony element na zajęty prostokąt, elementy zostaną zamienione miejscami. Jeśli na zajęty prostokąt przeniesiesz adres spoza strony szybkiego wybierania, stary element zostanie zastąpiony nowym.