Opera Software

Wyszukiwanie

 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wyszukiwanie w Internecie oraz przeszukiwanie stron WWW jest całkowicie zintegrowane z Operą.

Znajdź na stronie

Aby znaleźć określone słowo lub wyrażenie w bieżącym dokumencie, można skorzystać z jednej z poniższych możliwości.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź lub naciśnij Ctrl+F, aby otworzyć okno dialogowe „Znajdź”.
 2. Naciśnij . (kropkę), a następnie zacznij wpisywanie szukanego tekstu. Tekst będzie wyszukiwany na bieżąco. Jeśli zamiast kropki naciśniesz , (przecinek), wyszukiwanie ograniczone będzie do odnośników znajdujących się na stronie.

Wszystkie wyniki wyszukiwania zostaną podświetlone, a pierwszy z nich będzie zaznaczony. Aby przejść do kolejnego wyniku wyszukiwania, należy nacisnąć F3 lub Ctrl+G.

Wyszukiwanie w Internecie

Przeszukiwanie sieci z poziomu interfejsu użytkownika Opery można przeprowadzić na kilka sposobów.

 1. Wpisz wyszukiwaną frazę w polu wyszukiwania znajdującym się na pasku adresu lub pasku startowym (kliknij przycisk rozwijalnej listy, aby wybrać wyszukiwarkę internetową).
 2. Wpisz słowo kluczowe przypisane wybranej wyszukiwarce wraz z wyszukiwaną frazą w polu adresu (np. g "pogromca wampirów" spowoduje wyszukiwanie tekstu „pogromca wampirów” za pomocą wyszukiwarki Google.
 3. Zaznacz słowo lub wyrażenie, a następnie kliknij zaznaczony tekst prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z wyszukiwarek internetowych dostępnych w menu kontekstowym.

Dodawanie nowych wyszukiwarek

Opera wyposażona jest w zestaw przydatnych wyszukiwarek internetowych. Zestaw ten można jednak rozszerzyć o inne ulubione wyszukiwarki.

Poniżej przedstawiono najprostszy sposób tworzenia nowej wyszukiwarki.

 1. Przejdź do witryny zawierającej określoną wyszukiwarkę.
 2. Kliknij pole wyszukiwania prawym przyciskiem myszy.
 3. Z menu kontekstowego wybierz polecenie „Utwórz wyszukiwarkę”.
 4. Ustal dowolną nazwę wyszukiwarki.
 5. Dodaj krótkie słowo kluczowe, aby umożliwić korzystanie z wyszukiwarki z poziomu pola adresu, jak opisano powyżej.
 6. Kliknij „OK”, aby dokończyć konfigurację przeglądarki.

Jeśli chcesz, aby nowa wyszukiwarka była domyślną wyszukiwarką Opery, kliknij przycisk „Szczegóły” i zaznacz opcję „Ustaw jako wyszukiwarke domyślną”. Aby wyszukiwarka dostępna była na stronie szybkiego wybierania, zaznacz ocję „Ustaw jako wyszukiwarkę szybkiego wybierania”.

W szczegółowych opcjach wyszukiwarki można również zmodyfikować adres wyszukiwarki i określić, czy wyszukiwarka używa metody POST.

Preferencje wyszukiwania

Aby zarządzać swoimi wyszukiwarkami, przejdź do Narzędzia > Preferencje > Wyszukiwanie. Możliwa jest zmiana słów kluczowych i adresów wyszukiwarek. Można też usuwać niechciane wyszukiwarki.