Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Preferencje

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

W oknie preferencji dostępna jest ogromna liczba użytecznych opcji. Najważniejsze z nich można znaleźć na kartach „Ogólne”, „Hasła”, „Wyszukiwanie” oraz "Wygląd stron WWW".

Aby otworzyć okno preferencji, wybierz polecenie Narzędzia > Preferencje lub naciśnij Ctrl+F12.

Zaawansowane

Opcje dostępne na karcie „Zaawansowane” pozwalają na szczegółowe określenie ustawień przeglądarki dotyczących przeglądania na kartach, ciasteczek, sieci, czcionek i innych.

Szybka konfiguracja

W celu szybkiej modyfikacji ustawień wyświetlanych treści, wyskakujących okien oraz sieci, naciśnij F12, aby otworzyć menu szybkiej konfiguracji. Ustawienia te będą zastosowane do bieżącej karty oraz do wszystkich kart otwartych po dokonaniu zmiany ustawień.

Preferencje dla witryny

Niektóre ustawienia można ustalić na stałe tylko dla określonej witryny. Jeśli wiesz, że działanie jakiejś witryny oparte jest na wyskakujących oknach, możesz włączyć otwieranie wszystkich wyskakujących okien na tej witrynie. Możesz również zezwolić zaufanym witrynom, takim jak np. witryna banku, na użycie technologii, których nie włączyłbyś na przypadkowo znalezionych stronach z grami internetowymi.

Najłatwiejszym sposobem dodania i edycji preferencji dla witryny jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy przeglądanej strony i wybranie polecenia „Preferencje dla witryny”. W oknie preferencji dla witryny można dostosować sposób obsługi wyskakujących okien, wyświetlanych treści i ciasteczek oraz określić ustawienia sieci.

Uwaga: Preferencje określone dla witryny mają wyższy priorytet, niż ustawienia w menu szybkiej konfiguracji. Oznacza to, że zmiana ustawień w menu szybkiej konfiguracji nie spowoduje zmiany ustawień zdefiniowanych w preferencjach dla witryny.