Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Notatki

Notatki można wykorzystywać do tworzenia list zadań, zapisywania fragmentów stron WWW, przechowywania szablonów wiadomości i innych tekstów, które chcesz mieć w każdej chwili pod ręką.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Zarządzanie notatkami

Czynność Jak ją wykonać
Utwórz nową notatkę Kliknij przycisk „Nowa notatka”
Utwórz folder notatek Kliknij strzałkę przycisku „Nowa notatka” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Porządkuj notatki i foldery Skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”
Zanotuj informacje ze strony WWW Zaznacz tekst na stronie WWW, a następnie naciśnij Ctrl+Shift+C
Wklej zawartość schowka do notatki Naciśnij Ctrl+Shift+V
Znajdź w Sieci informacje dotyczące treści notatki Przeciągnij notatkę na pole wyszukiwania i naciśnij Enter
Przenieś notatkę do kosza Wybierz notatkę i naciśnij klawisz Delete
Odzyskaj notatkę z kosza Otwórz folder „Kosz” i przeciągnij notatkę do innego folderu

Porada: W menu kontekstowym każdego pola edycyjnego (np. formularza WWW, okna edytora wiadomości) dostępne jest polecenie „Wstaw notatkę”. Często wykorzystywane teksty, takie jak np. typowe wiadomości e-mail, szablony i podpisy, możesz przechowywać jako notatki.