Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Menu

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Główne funkcje Opery dostępne są z poziomu menu głównego. Praktycznie dowolny element przeglądarki można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje.

Menu główne

Menu główne w domyślnej konfiguracji składa się z następujących elementów:

Jeśli zostaną aktywowane moduły Opery związane z odbieraniem i wysyłaniem wiadomości, w menu pojawią się odpowiadające im elementy. W preferencjach przeglądania można włączyć pokazywanie menu „Okno”.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy różnych elementów interfejsu użytkownika Opery lub elementów stron WWW. Dostępne są w nim polecenia związane z klikniętym elementem.

Menu strony

Menu strony wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru strony WWW, na którym nie ma odnośników, obrazków ani formularzy.

Menu kontekstowe tekstu

Menu kontekstowe zaznaczonego tekstu umożliwia m.in. kopiowanie do schowka lub notatek, szybkie wyszukiwanie tekstu na stronie lub w sieci oraz tłumaczenie zaznaczonego tekstu.

Menu odnośników

Menu odnośników wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika prawym przyciskiem myszy. Wypróbuj na tym odnośniku

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego jednocześnie odnośnikiem zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu odnośników.

Menu obrazków

Menu obrazków wyświetlane jest po kliknięciu obrazka prawym przyciskiem myszy.

Menu adresów e-mail

Menu adresów e-mail wyświetlane jest po kliknięciu odnośnika typu "mailto:" prawym przyciskiem myszy. Wypróbuj na tym odnośniku

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka będącego odnośnikiem do adresu e-mail zostanie wyświetlone menu zawierające zarówno elementy menu obrazków, jak i elementy menu adresów e-mail.

Menu formularzy

Menu formularzy wyświetlane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wewnątrz pola formularza.

Menu stylów

Wbudowane w Operę arkusze stylów umożliwiają zwiększenie czytelności tekstu, analizę kodu oraz całkowitą zmianę wyglądu stron WWW.

 1. Kliknij przycisk trybu autorskiego/użytkownika dostępny na pasku widoku, aby włączyć lub wyłączyć tryb użytkownika.
 2. Wybierz styl z rozwijalnej listy, aby go zastosować.

Porada: W preferencjach zawartości można dodać swój własny arkusz stylów CSS oraz skonfigurować tryb autorski i tryb użytkownika.

Dowiedz się więcej o arkuszach stylów użytkownika (po angielsku).

Menu szybkiej konfiguracji

Menu szybkiej konfiguracji ułatwia dostęp do najczęściej zmienianych preferencji.

Można je wywołać w dowolnym momencie naciskając klawisz F12 lub wybierając polecenie Szybka konfiguracja dostępne w menu Narzędzia.

Porada: Otwórz okno preferencji Opery (naciśnij Ctrl+F12), aby zmienić inne ustawienia.