Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Skróty klawiaturowe

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Korzystanie z klawiatury może znacznie przyspieszyć przeglądanie stron WWW, więc koniecznie zapoznaj się z tym rozdziałem. Niektórym czynnościom przypisano kilka skrótów klawiaturowych — wybierz te, które najbardziej ci odpowiadają.

Uwaga: Jeśli w preferencjach wybierzesz alternatywną konfigurację klawiatury „Opera Standard for UNIX”, niektóre skróty Opery zostaną zastąpione klasycznymi skrótami systemów UNIX.

Standardowe skróty klawiaturowe

Poruszanie się po stronie

Przejdź do poprzedniego wiersza
Przejdź do następnego wiersza
Przesuń kursor o jeden znak w prawo
Przesuń kursor o jeden znak w lewo
Przewiń stronę o jeden ekran do góry
 • Page Up
 • Shift + Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w dół
 • Page Down
 • Spacja
Przewiń stronę o jeden ekran w lewo Ctrl + Page Up
Przewiń stronę o jeden ekran w prawo Ctrl + Page Down
Przejdź do początku strony Home
Przejdź do końca strony End

Fokus

Przełącz fokus w kontekście aktywnego elementu Tab oraz Shift + Tab
Uaktywnij Enter
Edytuj właściwości elementu
 • Alt + Enter
 • Ctrl + I
Opuść aktywny element lub anuluj Esc
Wyświetl menu kontekstowe Ctrl + M

Skróty systemowe

Otwórz plik Ctrl + O
Zapisz kopię strony Ctrl + S
Zapisz kopię strony ze wszystkimi obrazkami i elementami Ctrl + Alt + S
Drukuj stronę Ctrl + P
Zamknij Operę Ctrl + Q
Ukryj Operę Ctrl + H

Tekst

Edycja

Cofnij ostatnio wykonaną czynność Ctrl + Z
Powtórz ostatnio wykonaną czynność Ctrl + Y
Skopiuj zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Przenieś zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Wklej zawartość schowka
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Skopiuj zaznaczony tekst do panelu „Notatki” Ctrl + Shift + C
Wyczyść wszystko Ctrl + U
Zaznacz wszystko Ctrl + A
Usuń zaznaczenie (lub znak z prawej strony kursora) Delete
Usuń zaznaczenie (lub znak z lewej strony kursora) Backspace
Włącz lub wyłącz pogrubienie tekstu Ctrl + B
Włącz lub wyłącz stosowanie kursywy Ctrl + I
Włącz lub wyłącz stosowanie podkreślenia Ctrl + U

UNIX editing keys

Przejdź do końca wiersza Ctrl + E
Przejdź do początku wiersza Ctrl + A
Przejdź do nastepnego znaku Ctrl + F
Przejdź do poprzedniego znaku Ctrl + B
Przejdź do następnego wiersza Ctrl + N
Przejdź do poprzedniego wiersza Ctrl + P
Wklej Ctrl + Y
Usuń do końca wiersza Ctrl + K
Usuń znak za karetką Ctrl + D
Usuń znak przed karetką Ctrl + H

Wyszukiwanie

Znajdź tekst Ctrl + F
Znajdź następne wystąpienie tekstu
 • Ctrl + G
 • F3
Znajdź poprzednie wystąpienie tekstu
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Szukaj tekstu w odnośnikach znajdujących się na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • , (przecinek)
 • Shift + / (na klawiaturze numerycznej)
Szukaj tekstu na stronie (naciśnij najpierw F9, aby uaktywnić stronę)
 • . (kropka)
 • / (na klawiaturze numerycznej)

Przeglądanie

Dostęp

Przejdź do strony głównej
 • Ctrl + Spacja
 • Alt + Home
Wprowadź adres WWW F2
Wklej adres znajdujący się w schowku i otwórz stronę na nowej lub bieżącej karcie Ctrl + B
Wklej adres znajdujący się w schowku i otwórz stronę na karcie w tle Ctrl + Shift + B
Szybkie wybieranie Ctrl + 0-9
Wprowadź krótką nazwę szybkiego dostępu do zakładek Shift + F2
Wyświetl ostatnio wpisane adresy H
Dodaj adres strony do zakładek Ctrl + D
Dodaj adres strony do aktywnego folderu zakładek Ctrl + Shift + D

Pobieranie

Odśwież (pobierz najnowszą wersję strony)
 • Ctrl + R
 • F5
Odśwież wybraną ramkę
 • Alt + F5
Odśwież wszystkie otwarte strony
 • Ctrl + F5
Zatrzymaj pobieranie strony Esc

Nawigacja

Historia

Przejdź do następnej strony zapamiętanej w historii
 • X
 • Ctrl + →
 • Alt + →
 • Ctrl + ]
Przejdź do poprzedniej strony zapamiętanej w historii
 • Z
 • Ctrl + ←
 • Alt + ←
 • Backspace
Przewiń wstecz Shift + Z
Przewiń dalej
 • Spacja
 • Shift + X
 • Shift + Backspace
Pokaż zawartość historii «Dalej» Alt + X
Pokaż zawartość historii «Wstecz» Alt + Z

Nawigacja po witrynie

Strona główna Ctrl + Shift + Spacja
Szukaj Ctrl + Shift + F
Poprzednia Ctrl + Shift + ←
Następna Ctrl + Shift + →
Do góry Ctrl + Shift + Backspace

Uwaga: Nawigacja po witrynie działa jedynie na stronach z odpowiednio zdefiniowanymi elementami, takimi jak <link rel="home" href="index.html"/>.

Aby usunąć końcówkę dowolnego adresu WWW (np. podkatalog) i przejść pod ten adres, naciśnij Ctrl + Backspace.

Tryby wyświetlania

Pobierz i wyświetl wszystkie obrazki I
Przełącz sposób obsługi obrazków Shift + I
Przełącz pomiędzy „trybem autorskim” a „trybem użytkownika” Shift + G
Wyświetl podgląd wydruku Shift + P
Włącz przeglądanie na pełnym ekranie F11
Włącz lub wyłącz dopasowanie strony do szerokości Ctrl + F11
Włącz / wyłącz symulację małego wyświetlacza Shift + F11

Źródło strony

Wyświetl źródło strony Ctrl + F3
Wyświetl źródło aktywnej ramki Alt + F3
Sprawdź poprawność źródła aktywnej strony lub ramki Ctrl + Alt + V
Sprawdź poprawność źródła aktywnej strony lub ramki w tle Ctrl + Alt + Shift + V

Powiększanie

Porada: Naciśnij klawisz Num Lock, aby uaktywnić klawiaturę numeryczną.

Zwiększ powiększenie o 10%
 • „+” na klawiaturze numerycznej
 • 0
Zmniejsz powiększenie o 10%
 • „-” na klawiaturze numerycznej
 • 9
Zwiększ powiększenie o 100% (wartość maksymalna: 1000%)
 • Ctrl + „+” na klawiaturze numerycznej
 • 8
Zmniejsz powiększenie o 100% (wartość minimalna: 20%)
 • Ctrl + „-” na klawiaturze numerycznej
 • 7
Przywróć oryginalne powiększenie (100%)
 • „*” na klawiaturze numerycznej
 • 6
Zaznacz następny odnośnik na stronie
 • A
 • Ctrl + ↓
Zaznacz poprzedni odnośnik na stronie
 • Q
 • Ctrl + ↑
Otwórz zaznaczony odnośnik
 • Enter
 • Spacja
Otwórz zaznaczony odnośnik na nowej karcie
 • Shift + Enter
 • Shift + Spacja
Otwórz zaznaczony odnośnik na karcie w tle
 • Ctrl + Shift + Enter
 • Ctrl + Shift + Spacja
Dodaj zaznaczony odnośnik do zakładek Ctrl + Shift + D
Kopiuj adres zaznaczonego odnośnika Ctrl + Alt + C
Zapisz element docelowy (np. dokument lub obrazek) Ctrl + Shift + S

Nawigacja po stronie

Przejdź do sąsiedniego odnośnika lub elementu formularza Shift + ← ↑ → ↓
Przejdź do następnego lub poprzedniego nagłówka strony S oraz W
Przejdź do następnego lub poprzedniego elementu strony D oraz E
Przejdź do następnej lub poprzedniej ramki na stronie 3 oraz Shift + 3

Porada: Kombinacja klawisza Shift z klawiszami strzałek jest najszybszym sposobem poruszania się pomiędzy odnośnikami oraz pomiędzy elementami formularzy.

Formularze

Zaloguj lub automatycznie wypełnij formularz za pomocą menedżera haseł Ctrl + Enter
Przejdź do następnego elementu formularza Tab
Przejdź do poprzedniego elementu formularza Shift + Tab
Wybierz element formularza
 • Spacja
 • Enter
Wyrównaj tekst do lewej Ctrl + L
Wyrównaj tekst do prawej Ctrl + R

Klawisze szybkiego dostępu

Włącz lub wyłącz klawisze szybkiego dostępu HTML Shift + Esc
Wprowadź klawisz szybkiego dostępu HTML A-Z oraz 0-9

Karty: skróty podstawowe

Przeglądaj na nowej karcie Ctrl + T
Utwórz kopię aktywnej karty (powiel) Ctrl + Alt + Shift + N
Zamknij aktywną kartę
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Zamknij aktywne okno aplikacji
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4
Zamknij wszystkie karty Ctrl + Alt + W
Zamknij wszystkie karty oprócz aktywnej Ctrl + Shift + Alt + W
Cofnij zamknięcie karty Ctrl + Alt + Z

Uwaga: Jeśli włączysz opcję „Otwieraj okna zamiast kart” dostępną w preferencjach kart, zamknięcie wszystkich stron spowoduje zamknięcie Opery.

Okna aplikacji

Przeglądaj w nowym oknie aplikacji Ctrl + N

Karty: przełączanie

Przejdź na następną kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością)
 • Ctrl + Tab
 • Alt + Page Down
Przejdź na poprzednią kartę (zgodnie z ostatnio użytą kolejnością)
 • Ctrl + Shift + Tab
 • Alt + Page Up
Przełącz na poprzednią kartę na pasku kart
 • 1
 • Ctrl + Shift + F6
Przełącz na następną kartę na pasku kart
 • 2
 • Ctrl + F6

Karty: rozmieszczanie

Rozmieść karty kaskadowo Shift + F5
Rozmieść karty pionowo Shift + F6
Rozmieść karty poziomo Alt + F6
Minimalizuj aktywną kartę 4
Maksymalizuj lub przywróć aktywną kartę 5
Przywróć wszystkie karty Ctrl + Shift + F3
Minimalizuj wszystkie karty Ctrl + Shift + F4
Maksymalizuj wszystkie karty Ctrl + Shift + F5

Panele: aktywacja

Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel wraz z przełącznikiem paneli F4
Pokaż lub ukryj ostatnio aktywny panel Shift + F4
Uaktywnij panele, aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury F7
Rozwiń wszystkie foldery/widoki Shift + →
Zwiń wszystkie foldery/widoki Shift + ←
Otwórz panel „Szukaj” Ctrl + Shift + 1
Otwórz panel „Zakładki” Ctrl + Shift + 2
Otwórz panel „Poczta” Ctrl + Shift + 3
Otwórz panel „Kontakty” Ctrl + Shift + 4
Otwórz panel „Czat” Ctrl + Shift + 5
Otwórz panel „Notatki” Ctrl + Shift + 6
Otwórz panel „Transfery” Ctrl + Shift + 7
Otwórz panel „Historia” Ctrl + Shift + 8
Otwórz panel „Odnośniki” Ctrl + Shift + 9
Otwórz panel „Okna” Ctrl + Shift + 0

Panele: akcje

Zakładki

Otwórz zakładkę Enter
Otwórz zakładkę na nowej karcie Shift + Enter
Otwórz zakładkę na karcie w tle Ctrl + Shift + Enter

Poczta

Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym filtrze jako przeczytane Ctrl + Shift + A

Kontakty

Wyświetl wiadomości związane z wybranym kontaktem Enter
Utwórz nową wiadomość pocztową do kontaktu Shift + Enter

Transfery

Otwórz lub uruchom pobrany plik Enter

Preferencje

Otwórz okno preferencji
 • Ctrl + F12
Wyświetl menu szybkiej konfiguracji F12
Otwórz okno modyfikacji wyglądu Opery Shift + F12

Paski

Pokaż lub ukryj paski przewijania Ctrl + F7
Pokaż lub ukryj pasek adresu Ctrl + F8
Pokaż lub ukryj pasek menu Alt + F11

Pasek adresu

Ctrl + Enter Uzupełnij adres WWW (domyślnie dodaje „www.” i „.pl”)
Alt + ↓ Wyświetl rozwijalną listę autouzupełniania
Esc Zamknij listę autouzupełniania

Fokus

Uaktywnij stronę WWW (aby umożliwić nawigację za pomocą klawiatury) F9
Uaktywnij pole adresu
 • F8
 • Ctrl + L
Uaktywnij pole wyszukiwania Shift + F8
Uaktywnij pasek osobisty Shift + F7
Przywróć oryginalny adres w polu adresu i uaktywnij stronę Esc

Zarządzanie

Zarządzaj zakładkami
 • Ctrl + Alt + B
Zarządzaj pocztą
 • Ctrl + Alt + M
Zarządzaj kontaktami
 • Ctrl + Alt + O
Zarządzaj notatkami
 • Ctrl + Alt + E
Zarządzaj transferami
 • Ctrl + Alt + T
Zarządzaj historią
 • Ctrl + Alt + H
Zarządzaj odnośnikami
 • Ctrl + Alt + L
 • Ctrl + J

Poczta: czytanie i wysyłanie

Operacje podstawowe

Sprawdź pocztę Ctrl + K
Utwórz nową wiadomość Ctrl + E
Zapisz wiadomość w folderze „Brudnopis” (aby dokończyć edycję i wysłać później) Ctrl + S
Wyślij wiadomości oczekujące (znajdujące się w folderze „Do wysyłki”) Ctrl + Shift + K
Wyślij wiadomość Ctrl + Shift + S

Nawigacja

Przejdź do następnej wiadomości J
Przejdź do poprzedniej wiadomości U
Przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości
 • H
 • Shift + J
Przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości
 • Y
 • Shift + U
Przewiń o jeden ekran do góry Shift + Spacja
Przewiń o jeden ekran w dół i przejdź do następnej nieprzeczytanej Spacja
Przewiń do góry treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↑
Przewiń w dół treść wiadomości (nawet jeśli uaktywniona jest lista wiadomości) Alt + ↓
Uaktywnij listę wiadomości F8
Uaktywnij wiadomość F9

Wątki

Rozwiń wszystkie wątki Shift + →
Zwiń wszystkie wątki Shift + ←
Oznacz wątek jako przeczytany M
Oznacz wątek jako przeczytany i przejdź do następnego nieprzeczytanego N

Poczta: zarządzanie

Oznaczanie

Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane K
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do następnej nieprzeczytanej G
Oznacz wybrane wiadomości jako przeczytane i przejdź do poprzedniej nieprzeczytanej T
Oznacz wybrane wiadomości jako nieprzeczytane Shift + K
Oznacz wszystkie wiadomości w wybranym widoku jako przeczytane Ctrl + Shift + A

Odpowiadanie

Wyślij odpowiedź do nadawcy oryginalnej wiadomości R
Wyślij odpowiedź do wszystkich odbiorców oraz nadawcy oryginalnej wiadomości Shift + R
Przekaż wiadomość F
Przeadresuj wiadomość D
Kontynuuj edycję wiadomości znajdującej się w widoku „Brudnopis”, „Do wysyłki” lub „Wysłane” Enter
Uaktywnij pole szybkiej odpowiedzi
 • Q
 • Shift + F9

Obsługa

Dodaj nadawcę wiadomości do listy kontaktów A
Zapisz załączniki Shift + S
Nadaj wiadomości etykietę (np. „ważne” lub „zabawne”) L, 1-7
Wyświetl listę wszystkich wiadomości wysłanych przez nadawcę wybranej wiadomości E
Skopiuj całą wiadomość (wraz z nagłówkami) do schowka C

Przeglądanie

Przełączaj pomiędzy różnymi układami listy i treści wiadomości I

Czat

Pobierz i wyświetl listę kanałów dostępnych na serwerze Ctrl + Alt + J
Wprowadź nazwę kanału do którego chcesz dołączyć Ctrl + Shift + J
Uaktywnij pole edycyjne czatu Shift + F9

Pomoc

Otwórz okno pomocy Opery F1
Włącz wyszukiwanie na stronie pomocy Ctrl + F

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z klawiatury (po angielsku).