Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Mysz i klawiatura

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Gdy tylko nauczysz się korzystania ze skrótów klawiaturowych oraz gestów myszy, ułatwią one szybkie i elastyczne korzystanie z Opery.

W tym dokumencie opisano jak edytować konfiguracje myszy i klawiatury w Operze.

Zmiana konfiguracji

Aby zmienić domyślną konfigurację myszy lub klawiatury:

 1. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
 2. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij „Właściwości” i wprowadź sekwencję ruchów myszy, która ma zostać skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Wybierz konfigurację „Opera Standard for UNIX”, aby uaktywnić skróty klawiaturowe typowe dla systemów UNIX. Np. naciśnięcie Ctrl + A spowoduje wykonanie polecenia „Przejdź do początku wiersza”; zamiast „Zaznacz wszystko”.

Opcje myszy

Jeżeli nie używasz gestów myszy, możesz je całkowicie wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego wywoływania różnych zdarzeń. Jeżeli jesteś osobą leworęczną, możesz włączyć leworęczną obsługę gestów „wstecz” i „dalej”.

Okno opcji środkowego przycisku myszy umożliwia skonfigurowanie zachowania Opery po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy lub rozpoczęciu przewijania rolką. Domyślnym działaniem jest otwieranie klikniętych odnośników w tle.

Dowiedz się więcej