Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Ochrona przed oszustwami

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Funkcja ochrony przed oszustwami ostrzega przed podejrzanymi stronami WWW. Otwierane strony sprawdzane są w bazie witryn znanych z oszukańczej działalności („phishingu”).

Status strony

Przy włączonej ochronie przed oszustwami, każda otwierana strona sprawdzana jest przez filtr antyphishingowy, a status strony wyświetlany jest w postaci ikony znajdującej się w prawej części pola adresu. Ikony, wraz z opisem ich znaczenia, przedstawiono w poniższej tabeli. Po kliknięciu ikony statusu wyświetlane jest okno dialogowe zawierające dodatkowe informacje oraz umożliwiające zgłaszanie stron jako podejrzanych.

Protokół Pole adresu Status strony
HTTP
ZWERYFIKOWANO
HTTP
NIE ZWERYFIKOWANO
HTTP
Oszustwo
OSTRZEŻENIE
HTTPS
ZWERYFIKOWANO

Podczas przeglądania stron zabezpieczonych (HTTPS), w prawej części pola adresu wyświetlana jest ikona przedstawiająca zamkniętą kłódkę. Po kliknięciu tej ikony wyświetlane są informacje o zabezpieczeniach witryny, łącznie z jej certyfikatami. W tym przypadku strona również poddawana jest sprawdzeniu przed oszustwami.

Jeśli witryna znajduje się na czarnej liście, zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem. Użytkownik musi podjąć decyzję, czy chce odwiedzić oszukańczą witrynę, czy też przejść do strony startowej. Serwer ochrony przed oszustwami nie powoduje opóźnień w otwieraniu stron WWW.

Włączanie i wyłączanie funkcji ochrony przed oszustwami

Funkcję ochrony przed oszustwami można włączyć lub wyłączyć w oknie preferencji: Narzędzia > Preferencje > Zaawansowane > Zabezpieczenia.