Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Blokowanie zawartości

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Blokowanie zawartości jest efektywnym sposobem eliminowania z witryn treści, których nie chcesz oglądać.

Można blokować pojednycze pliki oraz wszystkie treści pochodzące z określonych ścieżek dostępu na serwerze.

Eliminowanie zawartości

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę zawierającą treści, które chcesz zablokować i wybierz polecenie „Zablokuj zawartość”. Powyżej strony zostanie wyświetlony pasek narzędzi blokowania zawartości.
 2. Klikając obrazki oraz elementy obsługiwane przez wtyczki wybierz elementy, które mają być blokowane przez Operę. Zostaną zablokowane wszystkie elementy, które pochodzą z tej samej lokalizacji na serwerze, w której umieszczony jest wybrany element. Przykładowo oznacza to, że zostaną zablokowane wszystkie obrazki znajdujące się w tym samym folderze, w którym umieszczony jest kliknięty obrazek. Aby zablokować tylko określony element, podczas klikania przytrzymaj klawisz Shift.
 3. Po wybraniu wszystkich niechcianych elementów kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk „Zastosuj”.

Edycja i przywracanie elementów

Jeśli okaże się, że Opera blokuje zbyt wiele elementów, w wyniku czego przydatne treści nie są widoczne na stronie, należy powrócić do trybu blokowania zawartości i kliknąć ponownie zablokowane wcześniej elementy. Można również kliknąć przycisk „Szczegóły”, aby otworzyć okno z listą blokowanych elementów.

Z listy blokowanej zawartości można usunąć wybrane ścieżki. Można też je zmodyfikować, aby uniknąć blokowania przydatnych treści.