Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Czat

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Dostępny w Operze klient IRC wyposażony jest we wszystkie istotne funkcje.

Pierwsze połączenie

Aby po raz pierwszy dołączyć do kanału:

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Konta poczty i czatu.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj…” i wybierz „Czat (IRC)”.
 3. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail (lub inne dane, jeśli chcesz zachować prywatność).
 4. Wprowadź pseudonim (nick), który ma być wyświetlany przy twoich wypowiedziach. Na niektórych serwerach długość pseudonimu ograniczona jest do 9 znaków.
 5. Wybierz serwer IRC, z którym chcesz się połączyć.
 6. Kliknij „Zakończ”, aby utworzyć konto.

Gdy skonfigurujesz kontu, Opera automatycznie pobierze z serwera listę kanałów, a następnie wyświetli ją w oknie kanałów.

Dołączanie do kanałów

Wybierz polecenie Wyświetl kanały dostępne w menu Czat, aby wyświetlić listę kanałów dostępnych na serwerze IRC.

Rozmowa

Gdy dołączysz do kanału, zostanie wyświetlone okno rozmowy:

W prawej części okna wyświetlana jest lista osób obecnych na kanale. Pseudonim oznaczone czcionką pogrubioną należą do użytkowników o specjalnych uprawnieniach zwanych operatorami. Szarymi ikonami oznaczone są osoby, których nie ma na twojej liście kontaktów.

Aby odezwać się na kanale, wpisz swoją wiadomość w polu znajdującym się w dolnej części okna.

Uwaga: Jeżeli na kanele znajduje się wielu użytkowników, twoja wiadomość może zostać dostarczona i wyświetlona z pewnym opóźnieniem.

Status

Jeżeli rozmawiasz przez telefon lub musisz na chwilę odejść od komputera, zmień swój status za pomocą menu „Czat”.

Inne czynności na kanale IRC

Gdy dołączysz do kanału, możesz skorzystać z dodatkowych funkcji.

Rozmowa prywatna

Dwukrotne kliknięcie pseudonimu rozpoczyna rozmowę prywatną. Podczas rozmowy prywatnej wyświetlany jest mały pasek narzędzi, na którym dostępne są te same polecania, które znajdują się w menu kontekstowym listy pseudonimów.

Gdy otrzymasz od kogoś prywatną wiadomość inicjującą nową rozmowę prywatną, zostanie utworzona nowa karta, której tytułem będzie pseudonimem tej osoby.

Polecenia

Większość czynności związanych z IRC możesz wykonać korzystając z przycisków dostępnych na pasku narzędzi oraz z menu. Jeżeli wolisz wprowadzać polecenia ręcznie, możesz użyć standardowych poleceń IRC. Najczęściej używane polecenia:

Emotikony

Niektóre kombinacje znaków mogą być wyświetlane w oknie czatów oraz w wiadomościach e-mail jako graficzne emotikony:

Graficzna Tekstowa Opis
 • :)
 • :-)
 • =)
Szczęśliwy, zadowolony
 • :(
 • :-(
Nieszczęśliwy, zmartwiony
 • ;)
 • ;-)
Z przymrużeniem oka
 • :o
 • :-O
Zaskoczony, zdziwiony
 • :D
 • :-D
Uśmiechnięty od ucha do ucha, szczerzący zęby
 • 8-)
 • 8-D
Jestem świetny!
 • :|
 • :-|
Obojętny
:'( Płaczący
 • :@
 • :-@
Zły, rozzłoszczony, gniewny
 • :p
 • :-P
Z wystawionym językiem
'< Pacman

Tworzenie kanałów

Aby utworzyć swój własny kanał i zostać jego operatorem, wybierz polecenie Nowy kanał dostępne w menu Czat i wprowadź nazwę kanału.

Należy wybrać nazwę, która nie jest zajęta przez istniejący kanał. Być może będziesz musiał podjąć kilka prób, zanim znajdziesz dostępną nazwę. Jeżeli kanał, którego nazwę wpiszesz, już istnieje - dołączysz do niego jako zwykły użytkownik.

Na niektórych kanałach tematy, widoczność na liście czatu oraz ochrona hasłem mogą być zmieniane tylko przez operatorów. Kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk „Właściwości”, aby sprawdzić, czy masz uprawnienia do zmiany tych parametrów.

Operator kanału

Gdy utworzysz nowy kanał, automatycznie zostaniesz jego operatorem. W menu kontekstowym listy pseudonimów znajduje się do podmenu „Kontrola” dostępne jedynie dla operatorów. Operator może:

Panel „Czat”

Wszystkie kanały, które wcześniej odwiedziłeś, dostępne są na panelu „Czat”. Są one uporządkowane według serwerów do których należą. Aby dołączyć do kanału, wystarczy kliknąć jego nazwę.

Na panelu wyświetlane są również wszystkie zalogowane na serwerach IRC osoby, których pseudonimy dodałeś do kontaktów. Kliknij pseudonim, aby rozpocząć rozmowę prywatną.

Właściwości konta

Przejdź do Narzędzia > Konta poczty i czatu aby dostosować dodatkowe ustawienia, takie jak:

Możesz utworzyć dowolną ilość kont, dzięki czemu możesz łączyć się jednocześnie z wieloma serwerami IRC.