Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Zakładki

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Wraz z Operą instalowany jest niewielki zestaw zakładek. Możesz dodawać nowe zakładki i dowolnie je porządkować.

Dostęp do zakładek

Zakładki dostępne są na panelu zakładek, bezpośrednio z poziomu menu „Zakładki” oraz w oknie menedżera zakładek (Zakładki > Menedżer zakładek).

Porada: Dla najczęściej używanych zakładek zdefiniuj krótkie nazwy. Na przykład serwisowi z programem telewizyjnym przypisz krótką nazwę „tv”. Aby szybko dotrzeć do programu telewizyjnego, wpisz „tv” w polu adresu i naciśnij Enter.

Zarządzanie zakładkami

Czynność Jak ją wykonać
Utwórz zakładkę do bieżącej strony WWW Przeciągnij ikonę strony z paska adresu na panel zakładek lub naciśnij Ctrl+T)
Otwórz zakładkę na aktywnej karcie Kliknij zakładkę
Otwórz zakładkę na nowej karcie Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę lub kliknij zakładkę środkowym przyciskiem myszy
Otwórz zakładkę w tle Przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift i kliknij dwukrotnie zakładkę
Ułatw dostęp do zakładki Przeciągnij zakładkę lub ikonę strony na dowolny pasek narzędzi
Znajdź zakładkę Wpisz wyszukiwany tekst w polu „Szybkie wyszukiwanie”
Utwórz folder, aby uporządkować zakładki Kliknij strzałkę przycisku „Dodaj” i wybierz polecenie „Nowy folder”
Otwórz wszystkie zakładki znajdujące się w wybranym folderze Przeciągnij folder zakładek do przestrzeni roboczej Opery
Przenieś zakładkę lub folder w inne miejsce Skorzystaj z techniki „przeciągnij i upuść”
Posortuj zakładki Kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję Wybierz polecenie Zakładki > Menedżer zakładek, an następnie kliknij przycisk „Widok” i wybierz odpowiednią opcję
Otwórz szybko zakładkę Naciśnij Shift+F2 i zacznij wprowadzać krótką nazwę
Zarządzaj zakładkami Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+ B

Właściwości zakładek

Naciśnij klawisze Alt+Enter, aby: