Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

BitTorrent

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Opera obsługuje protokół BitTorrent służący do dystrybucji plików na zasadzie P2P (równy z równym, ang. peer-to-peer). Daje to możliwość pobierania dużych plików bez zbytniego obciążania łączy udostępniających je serwerów, gdyż pliki pobierane są zarówno z serwera, jak i od innych użytkowników.

Od strony użytkownika działanie BitTorrent może wydawać się podobne do zwykłego pobierania plików. Transfery opierają się jednak na wszystkich użytkownikach będących jednocześnie odbiorcami i dystrybutorami plików .torrent. Podczas pobierania archiwum BitTorrent użytkownik jednocześnie pomaga w jego redystrybucji do innych użytkowników. Nie jest możliwe pobieranie plików bez jednoczesnego ich udostępniania. Można jednak ustalić limity szybkości pobierania i wysyłania danych.

Współdzielenie i pobieranie

Po kliknięciu odnośnika do pliku .torrent Opera wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o folder, w którym ma być zapisany plik. Aby rozpocząć pobieranie, należy kliknąć przycisk „Tak”.

Pobrane na dysk fragmenty archiwum są współdzielone z innymi użytkownikami BitTorrent nazywanymi wymieniającymi (ang. peer). Im więcej wymieniających bierze udział w dystrybucji pliku, tym jego pobieranie jest szybsze.

Uwaga: Pliki będą współdzielone również po zakończeniu pobierania. Aby zakończyć współdzielenie, należy ręcznie zatrzymać transfery lub zamknąć Operę.

Preferencje BitTorrent

Preferencje BitTorrent dostępne są z poziomu okna dialogowego wyświetlanego po kliknięciu odnośnika do pliku .torrent.

W preferencjach można określić maksymalną szybkość pobierania oraz maksymalną szybkość wysyłania danych. Jeśli włączone domyślnie automatyczne ograniczanie pasma powoduje zbyt duże obciążenie łącza, ustawienia te należy dostosować do własnych potrzeb.

Port nasłuchowy i testowanie

Konfiguracja komputera może być nieodpowiednia do korzystania z protokołu BitTorrent. W preferencjach można ustalić port nasłuchowy dla połączeń przychodzących. Klikając przycisk „Testuj” można sprawdzić, czy bieżąca konfiguracja jest prawidłowa.

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, należy zmienić ustawienia routera lub zapory ogniowej (firewalla), aby zezwolić na korzystanie z określonego portu przez połączenia przychodzące BitTorrent.

Porty, które często używane są do wymiany plików za pomocą protokołu BitTorrent, mogą być również zablokowane przez dostawcę usług internetowych lub administratora systemu.

Ostrzeżenia

Podczas pierwszej próby skorzystania z klienta BitTorrent, system operacyjny lub zapora ogniowa może wyświetlić ostrzeżenie o zablokowaniu możliwości nawiązywania połączeń przez Operę. Będzie to spowodowane tym, że Opera podejmie próbę otwarcia portu niezbędnego do współdzielenia plików. Zapora ogniowa nie pozwoli na otwarcie portu bez wiedzy użytkownika.

Jeśli tak się stanie, należy ręcznie odblokować Operę.

Opera wyposażona jest we wbudowaną wyszukiwarkę BitTorrent, która dostępna jest na rozwijalnej liście pola wyszukiwania umieszczonego na pasku adresu.

Dowiedz się więcej