Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Mysz
 23. Poczta i grupy dyskusyjne
 24. Kanały informacyjne
 25. Czat
 26. Okna dialogowe
 27. Automatyczna aktualizacja
 28. Tworzenie kopii zapasowej

Bezpieczeństwo

Preferencje dotyczące bezpieczeństwa

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Bezpieczeństwo

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Bezpieczeństwo przeglądarki zależy od ustalenia tożsamości osób i organizacji chcących prowadzić interesy za pośrednictwem Internetu oraz od udostępnienia im bezpiecznego kanału umożliwiającego tę działalność. Zabezpieczeniami oferowanymi przez Operę można zarządzać za pomocą preferencji bezpieczeństwa.

Hasło główne

Certyfikaty klienckie, nazywane również certyfikatami prywatnymi, przekazywane są użytkownikom przez banki oraz inne organizacje posiadające zabezpieczone witryny, w celu umożliwienia identyfikacji użytkowników. Ponieważ certyfikaty klienckie przechowywane w komputerach użytkowników mają uwierzytelniać ich tożsamość, Opera wymaga, aby były one chronione poprzez ustawienie hasła głównego.

Po zainstalowaniu pierwszego certyfikatu klienckiego zostanie wyświetlona prośba o ustawienie hasła głównego. Ustalone hasło powinno być niemożliwe do odgadnięcia i nie należy go nikomu ujawniać. Przed użyciem certyfikatu klienckiego Opera wyświetli prośbę o podanie hasła głównego.

Aby zmienić hasło główne lub ustawić je nawet wówczas, gdy nie zainstalowano żadnych certyfikatów klienckich, naciśnij przycisk „Ustaw hasło główne”. Za pomocą hasła głównego można również chronić zapisane hasła.

Pytanie a hasło

Po ustawieniu hasła głównego można określić, w jakich okolicznościach ma być ono podawane przez użytkownika. W domyślnej konfiguracji ustawiona jest opcja „Zawsze, gdy wymagane”, co oznacza, że żądanie hasła nastąpi przy każdej próbie użycia certyfikatu klienckiego i (w przypadku zaznaczonej opcji „Chroń zapisane hasła za pomocą hasła głównego”) za każdym razem, gdy potrzebne jest zapisane hasło.

Ochrona zapisanych haseł za pomocą hasła głównego

Przy zaznaczonej opcji „Chroń zapisane hasła za pomocą hasła głównego” żądanie podania hasła głównego nastąpi przy każdej próbie użycia zapisanego hasła lub zgodnie z ustawieniami określonymi w „Pytaj o hasło”.

Ochrona przed oszustwami

Funkcja ochrony przed oszustwami ostrzega przed podejrzanymi stronami WWW. Otwierane strony sprawdzane są w bazie witryn znanych z oszukańczej działalności („phishingu”) i oferowania złośliwego oprogramowania („malware”). W domyślnej konfiguracji ochrona przed oszustwami jest włączona. Można ją wyłączać i włączać poprzez odznaczanie i zaznaczanie opcji „Włącz ochronę przed oszustwami”.

Zarządzanie certyfikatami

Naciśnij przycisk „Zarządzaj certyfikatami…”, aby przejrzeć zainstalowane certyfikaty.

Prywatne
Certyfikaty klienckie identyfikują użytkownika podczas przeprowadzania operacji na bezpiecznych witrynach WWW.
Ośrodki certyfikacji
Ośrodki certyfikacji uwierzytelniają tożsamość witryn WWW.
Pośredniczące
Pośredniczące ośrodki certyfikacji uwierzytelniają tożsamość witryn WWW.
Zaakceptowane
Użytkownik może zaakceptować certyfikaty z problemami dotyczącymi zabezpieczeń.
Odrzucone
Użytkownik może odrzucić certyfikaty z problemami dotyczącymi zabezpieczeń.

Protokoły zabezpieczające

Protokoły zabezpieczające wykorzystywane są do bezpiecznej komunikacji z serwisami wymagającymi poufnych danych, takich jak np. informacje o karcie kredytowej.

Podczas przeglądania witryn używających protokołów zabezpieczających, wewnątrz pola adresu wyświetlany jest żółty lub zielony pasek zabezpieczeń. Zielony pasek wyświetlany jest na witrynach o najwyższym poziomie zabezpieczeń, opatrzonych certyfikatem EV (Extended Validation). Obok ikony kłódki wyświetlana jest nazwa domeny certyfikatu lub (w przypadku witryn z certyfikatami EV) nazwa organizacji będącej właścicielem certyfikatu. Kliknij pasek zabezpieczeń, aby uzyskać więcej informacji.

Automatyczna aktualizacja

Automatyczna aktualizacja jest mechanizmem automatycznego uaktualniania Opery, który możesz dostosować do własnych potrzeb, wybierając jedną z poniższych opcji:

Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji
Informacje o aktualizacjach Opery nie będą wyświetlane
Powiadamiaj o dostępnych aktualizacjach (opcja domyślna)
Informacje o aktualizacjach Opery wyświetlane są w oknie automatycznych aktualizacji

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach (po angielsku).