Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Rozszerzenia
 7. Widżety Opery
 8. Notatki
 9. Geolokalizacja
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blokowanie zawartości
 14. Ochrona przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem
 15. BitTorrent
 16. Tryby wyświetlania
 17. Narzędzia deweloperskie
 18. Preferencje
 19. Zaawansowane
 20. Advanced Preferences
 21. Zaawansowane
 22. Mysz
 23. Poczta i grupy dyskusyjne
 24. Kanały informacyjne
 25. Czat
 26. Okna dialogowe
 27. Automatyczna aktualizacja
 28. Tworzenie kopii zapasowej

Mysz i klawiatura

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Gdy tylko nauczysz się korzystania ze skrótów klawiaturowych oraz gestów myszy, ułatwią one szybkie i elastyczne korzystanie z Opery.

W tym dokumencie opisano jak edytować konfiguracje myszy i klawiatury w Operze.

Zmiana konfiguracji

Aby zmienić domyślną konfigurację myszy lub klawiatury:

 1. Wybierz konfigurację, którą chcesz zmodyfikować i kliknij „Edytuj”.
 2. Korzystając z pola szybkiego wyszukiwania lub klikając listę poleceń znajdź polecenie, które chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij „Właściwości” i wprowadź sekwencję ruchów myszy, która ma zostać skojarzona z wybranym zdarzeniem.

Konfiguracja myszy

Jeżeli nie używasz gestów myszy, możesz je całkowicie wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego wywoływania różnych zdarzeń. Jeżeli jesteś osobą leworęczną, możesz włączyć leworęczną obsługę gestów „wstecz” i „dalej”.

Okno opcji środkowego przycisku myszy umożliwia skonfigurowanie zachowania Opery po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy lub rozpoczęciu przewijania rolką. Domyślnym działaniem jest otwieranie klikniętych odnośników w tle.

Konfiguracja klawiatury

W Operze 9.5 znacząco zmieniono domyślną konfigurację skrótów klawiaturowych (o nazwie „Opera standard”), eliminując np. większość skrótów jednoklawiszowych. Wybierz konfigurację „Opera 9.2 compatible”, aby przywrócić konfigurację dostępną w Operze 9.2. Kompromisowym rozwiązaniem może być zaznaczenie opcji „Włącz skróty jednoklawiszowe”, uaktywniającej niektóre najpopularniejsze jednoklawiszowe skróty klawiaturowe.

Wybierz konfigurację „Opera Standard for UNIX”, aby uaktywnić skróty klawiaturowe typowe dla systemów UNIX. Np. naciśnięcie Ctrl+A spowoduje wykonanie polecenia „Przejdź do początku wiersza” zamiast „Zaznacz wszystko”.

Dowiedz się więcej