Opera Software
 1. Knapprader
 2. Menyer
 3. Paneler
 4. Snabbval
 5. Bokmärken
 6. Tillägg
 7. Manicker (widgetar) i Opera
 8. Anteckningar
 9. Geografisk platsbestämning
 10. Opera Link
 11. Opera Turbo
 12. Opera Unite
 13. Blockera innehåll
 14. Bedrägeri- och skadeprogramsskydd
 15. BitTorrent
 16. Visningslägen
 17. Utvecklarverktyg
 18. Inställningar
 19. Avancerade inställningar
 20. Skal
 21. Snabbtangenter
 22. Använda musen
 23. E-post och diskussioner
 24. Kanaler
 25. Samtal (chatt)
 26. Dialoger
 27. Automatiska uppdateringar
 28. Säkerhetskopiera Opera

Menyer

Tryck Page Down och Page Up för att byta sida.

Operas huvudfunktioner är tillgängliga från huvudmenyn. Observera att så gott som alla delar av webbläsaren kan högerklickas för att visa en snabbmeny med fler alternativ.

Huvudmenyn

För att visa huvudmenyn klickar du på den stora röda O-ikonen i det övre vänstra hörnet av webbläsaren.

O-menyn

Du kan även välja "Visa menyrad" från huvudmenyn för att visa menyn som en traditionell menyrad. Menyraden består normalt av följande delar:

Ytterligare menyposter

Ytterligare poster visas i menyn när du aktiverar olika funktioner i Opera, till exempel:

Snabbmenyer

Snabbmenyer visas när du högerklickar på olika delar av webbläsaren eller en webbsida.

Sidmeny

Sidmenyn visas när du högerklickar på en del av webbsidan som inte innehåller länkar, bilder eller formulär.

Dessa alternativ är värda att lägga märke till:

Hämta om efter »
Övervaka sidan genom att hämta om den regelbundet
Sänd länk per e-post
Skapar ett e-postbrev där du kan berätta om den aktuella sidan för en kompis
Källkod
Visa källkoden för det aktuella dokumentet
Kontrollera
Kontrollera källkoden för det aktuella dokumentet (över Internet)

Textmeny

Snabbmenyn för markerad text innehåller flera användbara alternativ.

Länkmeny

Länkmenyn visas när du högerklickar på en länk. Prova här

Bildmeny

Bildmenyn visas när du högerklickar på en bild och innehåller flera funktioner för att öppna, kopiera och spara bilden. Välj "Bildegenskaper" för att se all tillgänglig metadata om den valda bilden.

När du klickar på en bild som har en länk visas en meny som kombinerar alternativen i både bild- och länkmenyn.

Mailto-menyn

"Mailto"-menyn visas när du högerklickar på en "mailto:"-länk. Prova här

När du klickar på en bild som har en länk till en e-postadress kommer en meny visas som kombinerar alternativen i både bild- och "mailto:"-menyn.

Formulärmenyn

Formulärmenyn visas när du högerklickar i ett formulärfält. Den innehåller ett antal alternativ för textredigering, samt funktioner för att klistra in personlig information från inställningarna för Formulär och Anteckningar. Välj "Kontrollera stavning" för att utföra en stavningskontroll på allt innehåll i det aktuella fältet.

Stilmallmenyn

Operas inbyggda stilmallar kan användas för att förbättra läsbarheten, felsöka sidkällkod och drastiskt ändra utseendet på webbsidor. För att använda de tillgängliga stilmallarna väljer du Sida > Stilmallar och väljer från dessa alternativ:

Tips: Du kan lägga till en egen stilmall och konfigurera "Författarläge" och "Eget läge" i avancerade inställningar för webbsidor.

Läs mer om egna stilmallar

Snabbinställningar

Några av de mest intressanta och använda inställningarna är tillgängliga i menyn "Snabbinställningar".

Du kan nå menyn när som helst genom att trycka F12 eller genom att välja Snabbinställningar från menyn Verktyg.

Tips: Öppna Operas inställningar (tryck Ctrl+F12) för att nå fler inställningar.